Energetikos ministerija ir „Danpower“ pradės derybas
Lie­tu­vos Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja ir Vo­kie­ti­jos at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos kom­pa­ni­ja „Dan­po­wer“ su­ta­rė pra­dė­ti de­ry­bas dėl tai­kos su­tar­ties, spren­džiant tar­pu­sa­vio tei­si­nius gin­čus dėl vals­ty­bės įsi­pa­rei­go­ji­mų Vo­kie­ti­jos in­ves­tuo­to­jams.

Investicinės aplinkos gerinimo klausimus antradienį Vilniuje aptars Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas ir „Danpower“ finansų direktoriaus Burkhardo Vogelio (Burkhard Vogel) vadovaujama Vokietijos delegacija.

Abi šalys kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamos mėnesiui atidėti kovo 7 d. numatytą teisminį nagrinėjimą dėl neišspręsto skatinamųjų elektros tarifų klausimo biokuro jėgainei Kaune.

2013 metais „Danpower Baltic“ jėgainė laimėjo 5 megavatų elektros skatinimo kvotų aukcioną. Tuomet valstybė bendrovei įsipareigojo 12 metų iš jos elektrą supirkti po 9,7 cento už kilovatvalandę. Tačiau vėliau šis tarifas panaikintas.

„Atsakingai įvertinus situaciją ir tai, kad teismų kelias yra ilgas ir brangus, o vienas iš svarbiausių šios Vyriausybės prioritetų investicinės aplinkos gerinimas, nuspręsta išnaudoti galimybę taikiu derybų keliu spręsti kilusius teisminius ginčus ir ieškoti abi puses tenkinančių sprendimų“, – sako energetikos ministras Ž. Vaičiūnas.

Pasak B. Vogelio, „Danpower“, vertindama jau atliktas beveik 100 mln. eurų investicijas Lietuvoje, derybų metu tikisi sprendimų, kurie sudarys sąlygas tolimesnei šalies energetikos ūkio plėtrai.

„Konstruktyvių sprendimų paieška visada buvo mūsų, kaip strateginių investuotojų, prioritetas. Pagrindinis dalykas, kurio mes siekiame – kad šilumos ir elektros gamybos rinkose konkurencinės sąlygos būtų vienodos visiems dalyviams“, – teigia B. Vogelis.

Pasak jo, „Danpower“ turi daug patirties, įgytos įgyvendinant didelio masto žaliosios energetikos projektus Vokietijoje ir ją sėkmingai galėtų pritaikyti Lietuvoje.

„Mūsų patirtis ir investicijos Lietuvai leistų efektyviau siekti Paryžiaus klimato kaitos susitarimo tikslų, prisidėtų prie oro taršos mažinimo ir nacionalinės energetikos strategijos siekių“, – sako B. Vogelis.

Vokietijos kompanija „Danpower“ Lietuvoje valdo atsinaujinančios energetikos bendrovę „Danpower Baltic“, kuriai priklauso šešios biokuro ir viena kogeneracinė jėgainė.

84,9 proc. „Danpower“ akcijų priklauso Hanoverio savivaldybės komunalinių paslaugų įmonei „Stadtwerke Hannover AG“, dirbančiai su prekės ženklu „Enercity“. „Stadtwerke Hannover AG“ yra viena didžiausių Vokietijoje savivaldybės komunalinių paslaugų bendrovių, jos metiniai pardavimai siekia 2,3 mlrd. eurų.