Eksportas kelia pieno pramonę
Au­gan­tis lie­tu­viš­kų pie­no ga­mi­nių par­da­vi­mas eks­por­to rin­ko­se ska­ti­na pie­no per­dir­bė­jus di­din­ti pra­mo­ni­nę ga­my­bą.

Pernai Lietuvos įmonės pagamino ir eksportavo daugiau koncentruoto pieno, išrūgų miltelių ir sūrių. Dėl augusio lietuviškų pieno gaminių eksporto šalies pienininkai perdirbo 4,4 proc. daugiau žaliavinio pieno.

Pasak Vilkyškių pieninės generalinio direktoriaus Gintaro Bertašiaus, didžiausią teigiamą poveikį visos Lietuvos pieno pramonės pardavimui turėjo sūriai. Jų eksportas sudarė apie 40 proc. visos lietuviškų pieno gaminių eksporto vertės.

Tačiau praėjusiais metais mūsų šalyje pastebimai sumažėjo sviesto ir nugriebto pieno miltų gamyba. Atitinkamai susitraukė ir šių gaminių eksportas.

„Sviesto gamybos mažėjimą Lietuvoje lėmė pieno riebalų trūkumas. Tam turėjo įtakos pastebimai sumenkusi žalio pieno gamyba 2017 metų pirmąjį pusmetį, – aiškino G. Bertašius. – Pieno gamyba šalies ūkiuose atsigavo tik praėjusių metų viduryje, o paskutinį ketvirtį jau rodė kuklų augimą.“

Pienininkų asociacijos „Pieno centras“ skaičiavimais, pernai Lietuvoje perdirbta 95 proc. viso supirkto pieno, 5 proc. žaliavos parduota užsienyje.

G. Bertašius priminė, kad dėl vietinės žaliavos stygiaus 2017-aisiais perdirbėjai daugiau pieno pirko Estijoje ir Latvijoje. „Iš Lietuvos ūkininkų supirktas pienas patenkino tik apie 80 proc. pieno perdirbimo pramonės gamybos poreikio. Perdirbėjai tikisi, jog ateityje lietuviškos kilmės pieno dalis perdirbimo pramonėje didės. Šie lūkesčiai siejami su pieno ūkių restruktūrizavimo ir stambėjimo procesais“, – sakė G. Bertašius.

„Pieno centro“ duomenimis, dėl žaliavos trūkumo Lietuvos perdirbimo pramonė kasmet importuoja iki 0,4 mln. tonų žalio pieno, kurio vertė pagal 2017 metų vidutinę pieno supirkimo kainą siekia apie 120 mln. eurų.

Lietuvos įmonės pernai perdirbo daugiau kaip 1,7 mln. tonų žalio pieno, o šalies prekiniai ūkiai pardavė 1,4 mln. tonų pieno.