EK patvirtino paramą Vilniaus kogeneracinei jėgainei
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) pa­tvir­ti­no pa­pil­do­mą be­veik 140 mln. eu­rų par­amą Vil­niaus ko­ge­ne­ra­ci­nės jė­gai­nės sta­ty­boms. EK pra­ne­šė dviem fi­nan­si­niais spren­di­mais pa­da­li­ju­si Sang­lau­dos fon­do do­ta­ci­jas pa­gal šią sche­mą: 90,8 mln. eu­rų ski­ria­ma bio­ma­sės įren­gi­niui įreng­ti, o 48,5 mln. eu­rų – įren­gi­niui, ku­ris ga­mins ener­gi­ją iš ko­mu­na­li­nių at­lie­kų.

Pasak EK, šie projektai, kurie turėtų būti užbaigti per 2019 metus, padės sumažinti šalies atliekų sektoriuje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį maždaug 10 proc. ir sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį regione.

Vilniaus valdžia šių metų sausio pradžioje leido valstybės valdomai „Lietuvos energijai“ statyti Vilniaus kogeneracinę jėgainę. Šis leidimas yra paskutinis dokumentas, būtinas pradėti elektrinės statybą Vilniuje, šalia Gariūnų turgavietės.

2016 metų gruodį jėgainei skirta 190 mln. eurų vertės Europos investicijų banko (EIB) paskola, kurią užtikrina Europos strateginių investicijų fondas (ESIF).

„Lietuvos energijos“ Kogeneracinių jėgainių projektų tarnybos direktorius Nerijus Rasburskis teigia, kad EK, paskyrusi finansavimą projektams, yra numačiusi trijų mėnesių laikotarpį, per kurį įvairios šalys gali teikti pastabas. Šiuo atveju pastabų esą negauta.

„Pasibaigus šiam terminui galutinai užfiksuota ir pačioje Europos Komisijoje, kad parama Vilniaus kogeneracinei jėgainei buvo patvirtinta negavus jokių pastabų“, – komentare BNS rašo N. Rasburskis.

„Lietuvos energija“ pažymi, kad viso projekto vertė siekia 350 mln. eurų. Likusi finansavimo dalis bus padengiama nuosavomis lėšomis.

„Lietuvos energijos“ atstovas spaudai Paulius Stonis BNS mėnesio pradžioje pranešė, kad statybos darbus planuojama pradėti artimiausiu metu.

Jėgainės atliekų deginimo ir bendrus technologinius įrenginius už 178,29 mln. eurų statys Vokietijos įmonės „Steinmuller Babcock Environment“ ir Lenkijos statybų grupės „Budimex“ konsorciumas. Biokuro deginimo įrenginius už 149,65 mln. eurų įrengs Lenkijos energetikos objektų statytoja „Rafako“.

88 MW elektros ir 227 MW šilumos galios jėgainės projektą įgyvendina „Lietuvos energija“, tačiau ateityje iki 5 proc. jėgainės akcijų galės įsigyti sostinės savivaldybės valdomi Vilniaus šilumos tinklai.

„Lietuvos energija“ kartu su Suomijos kapitalo bendrove „Fortum Heat“ šiuo metu jau stato 150 mln. eurų vertės Kauno kogeneracinę jėgainę.