Dujos – iš Inčukalno saugyklos
Ener­ge­ti­kos gru­pės „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ val­do­ma du­jų tie­ki­mo įmo­nė „Lie­tu­vos du­jų tie­ki­mas“ (LDT) sau­sio pra­džio­je pra­dė­jo nau­do­ti gam­ti­nių du­jų at­sar­gas, sau­go­mas In­ču­kal­no du­jų sau­gyk­lo­je Lat­vi­jo­je.

Dujos – iš Inčukalno saugyklos

Energetikos grupės „Lietuvos energija“ valdoma dujų tiekimo įmonė „Lietuvos dujų tiekimas“ (LDT) sausio pradžioje pradėjo naudoti gamtinių dujų atsargas, saugomas Inčukalno dujų saugykloje Latvijoje.

Pernai vasarą saugykloje patalpintos dujos pumpuojamos į Lietuvą ir tiekiamos vartotojams kartu su „Gazprom“ dujomis bei suskystintomis gamtinėmis dujomis (SGD) iš laivo-saugyklos „Independence“ Klaipėdoje, tai patvirtino dujų prekybos įmonių „Litgas“ ir LDT valdybų pirmininkas bei „Lietuvos energijos“ valdybos narys Dominykas Tučkus. „Nuo metų pradžios dujos Lietuvos vartotojams tiekiamos iš trijų šaltinių, jų tiekimas yra labai diversifikuotas“, – sakė D. Tučkus.

Pernai vasarą pigiau iš įvairių SGD tiekėjų įsigytas suskystintas dujas išdujinusi Lietuva saugo jas Inčukalne – dujų kiekis oficialiai neatskleidžiamas, o BNS žiniomis, jis siekia daugiau nei 100 mln. kubų (apie 1 mlrd. kWh).

Ankstesniais metais saugykloje buvo laikomas tik įstatyme numatytas dujų kiekis, būtinas aprūpinti pažeidžiamiausius vartotojus (daugiau nei 30 mln. kubų).

Inčukalno saugyklą valdanti bendrovė „Conexus Baltic Grid“ spalio pabaigoje pranešė, jog saugykloje yra 11,4 mlrd. kWh dujų. Jos žiemą tiekiamos vartotojams Latvijoje, Estijoje, Lietuvoje ir kaimyniniams Rusijos regionams.