Dėl „Danpower“ jėgainės Vilniuje – 16,2 mln. eurų ieškinys valstybei
Vo­kie­ti­jos bend­ro­vei „Dan­po­wer“ sie­kiant Vil­niu­je sta­ty­ti nau­ją bio­ku­ro jė­gai­nę, su pro­jek­tu su­si­ju­si bend­ro­vė „SSPC-Vil­nius“ pra­šo teis­mo pri­teis­ti 16,2 mln. eu­rų ža­los at­ly­gi­ni­mą iš Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos ir „E­ner­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­riaus“ (ESO) už pro­jek­tui su­kel­tas kliū­tis.

„Yra žala už neteisėtais sprendimais atimtą galimybę išvystyti projektą ir iš jo uždirbti“, – BNS sakė „SSPC-Vilniaus“ interesus ginantis advokatų kontoros „Cobalt“ partneris Elijus Burgis.

Vilniaus apygardos teismo šią savaitę pradėjo nagrinėti „SSPC-Vilniaus“ ieškinį. Įmonė taip pat siekia prisiteisti 18,7 tūkst. eurų tiesioginius nuostolius teisinei pagalbai ir kitoms teisminėms išlaidoms apmokėti. Ieškinyje nurodoma, kad teismui atmetus prašymą dėl 16,2 mln. eurų žalos, prašoma papildomai priteisti 55,2 tūkst. eurų „SSPC-Vilniaus“ išlaidas parengiamiesiems kogeneracinės elektrinės statybos darbams.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) šių metų sausį galutinai panaikino Energetikos ministerijos 2015 metų pavasarį priimtus sprendimus, kuriais sustabdytas, o vėliau panaikintas „SSPC-Vilniaus“ 2013 metų lapkritį gautas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. „SSPC-Vilnius“ šių metų vasarį kreipėsi į Valstybinę energetikos inspekciją (VEI) su prašymu atnaujinti statybos leidimą. VEI ir ministerija šiuo metu sprendžia, kaip įgyvendinti LVAT nutartį.

„Danpower“ 20 megavatų (MW) galios šilumos ir 5 MW elektros galios elektrinę planavo pastatyti dar 2015 metais. Tačiau Energetikos ministerija teigė, kad sklype, kurio paskirtis – pramonės ir sandėliavimo, – elektrinių statyba negalima.

„Danpower“ toliau siekia statyti jėgainę ir iki 2020 metų investuoti iki 25 mln. eurų. „Danpower“ Vilniuje valdo tris biokuro jėgaines – jų bendra galia yra 97,3 megavato.