Daugiausia turto iš varžytynių pardavė antstoliai
Re­gis­trų cen­tro duo­me­ni­mis, 2017 me­tais įvy­ko 2319 var­žy­ty­nių ir auk­cio­nų, ku­riuo­se tur­to par­duo­ta už dau­giau nei 61 mln. eu­rų. Dau­giau­sia tur­to tra­di­ciš­kai par­duo­ta ants­to­lių or­ga­ni­zuo­ja­mo­se var­žy­ty­nė­se.

Sėkmingai įvykusių internetinių varžytynių ir aukcionų skaičius – didžiausias nuo pat elektroninės paslaugos sukūrimo, o prie to gerokai prisidėjo elektroniniu būdu turtą vis aktyviau parduodančios savivaldybės.

2017 metais antstolių ir bankroto administratorių varžytynėse ir savivaldybių bei Turto banko organizuojamuose aukcionuose fiziniai ir juridiniai asmenys įsigijo 4 028 turto vienetus. Didžiąją dalį, arba beveik 90 proc., viso parduoto turto sudarė nekilnojamojo turto objektai – sklypai, pastatai, patalpos ar kiti daiktai.

Bankroto administratorių organizuotose varžytynėse pernai parduoto turto vertė sudarė 9,3 mln. eurų.

Varžytynėse ir aukcionuose pernai parduoto nekilnojamojo turto kainos buvo vidutiniškai 13,8 proc. aukštesnės už pradines, kilnojamojo turto kainos, palyginti su pradinėmis, augo vidutiniškai 11,4 proc., kelių transporto priemonių – 18,9 procento.

Praėjusiais metais daugiausia turto tradiciškai parduota antstolių organizuojamose varžytynėse. Pernai įvyko 1894 antstolių inicijuotos varžytynės, o jose parduoto turto vertė siekė 40,3 mln. eurų, arba buvo 4,4 proc. didesnė nei 2016 metais.

Praėjusių metų didžiausios vertės pardavimas – už 1,9 mln. eurų parduotas Vilniaus J. Galvydžio gatvėje esantis administracinis prekybos pastatas su žemės sklypo nuomos teise. Už šį objektą sumokėta suma, palyginti su pradine 0,9 mln. eurų kaina, per varžytynes išaugo daugiau nei dvigubai.

Bankroto administratorių organizuotose varžytynėse pernai parduoto turto vertė sudarė 9,3 mln. eurų. Tai yra beveik du kartus mažiau nei ankstesniais metais.

VšĮ Registrų centras teigia, kad sumažėjusį pardavimą galėjo lemti mažesnė pradinė parduodamo turto vertė ir mažesnis dalyvių skaičius.

Praėjusiais metais bankroto administratoriai paskelbė daugiau varžytynių, iš jų įvyko 151, o 2016 metais sėkmingų varžytynių skaičius siekė 190.

Didžiausias aktyvumo augimas fiksuotas savivaldybių ir Turto banko organizuojamuose aukcionuose. Pernai jų įvyko 274 – beveik trigubai daugiau nei 2016 metais, kai buvo surengti pirmieji internetiniai savivaldybių ir Turto banko aukcionai. Per praėjusius metus savivaldybėms ir valstybei priklausančio turto elektroniniuose aukcionuose parduota už daugiau nei 11,7 mln. eurų.

Tokį šios elektroninės paslaugos augimą labiausiai lėmė vis aktyviau ja besinaudojančios savivaldybės – šiuo metu pirkėjus įsigyti turto elektroniniu būdu jau kviečia beveik pusė šalies savivaldos institucijų. Tikimasi, kad siekdamos užtikrinti skaidrius ir visiems prieinamus turto įsigijimo procesus artimiausiu metu prie internetinių aukcionų pereis ir kitos miestų bei rajonų administracijos.

Varžytynių ir aukcionų internete paslauga pradėta teikti 2013 metais. Nuo elektroninės paslaugos sukūrimo įvyko beveik 9 tūkst. varžytynių ir aukcionų, kuriuose turto parduota už daugiau kaip 264,7 mln. eurų.

„Lietuvos žinių“ inf.