Daugiausia skundėsi dėl draudimo paslaugų
Ne­ra­dę su­ta­ri­mo su drau­di­kais, ban­kais ar ki­tais fi­nan­sų rin­kos da­ly­viais, var­to­to­jai į Lie­tu­vos ban­ką krei­pia­si daž­niau, dau­gė­ja var­to­to­jams pa­lan­kių spren­di­mų, o fi­nan­sų rin­kos da­ly­viai vis daž­niau at­siž­vel­gia į re­ko­men­da­ci­jas.

„Matome tendenciją, kad gyventojai vis aktyviau domisi finansinėmis paslaugomis ir sutartimis. Ginčų nagrinėjimas neretai padeda ne tik išspręsti atskirus ginčus, bet ir aptikti bei užkamšyti sistemines spragas. Taip pat svarbu, kad rinkos dalyviai į mūsų rekomendacijas žvelgia konstruktyviai“, – pranešime spaudai sakė Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius Mindaugas Šalčius.

2017 metais Lietuvos bankas išnagrinėjo daugiau nei 500 vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų ginčų. Pasak pranešimo, daugiausia nesutarimų – daugiau nei du trečdaliai – pasitaikė draudimo srityje, ginčai su bankais sudarė penktadalį.

Draudimo srityje dažniausiai nesutarimų kildavo dėl privalomojo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo – jie sudarė 30 proc. visų šios srities ginčų. Pagrindinis „nesantaikos obuolys“ šiuo klausimu buvo žalos atlyginimo dydis. Nemažai ginčų draudimo srityje taip pat kildavo dėl turto ir kasko draudimo.

Pasak Lietuvos banko, sumažėjo gyventojų ginčų su bankais, ypač dėl būsto kredito sutarčių. Nuo 2017 metų liepos 1 dienos įsigaliojo Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymas, kuriame buvo aiškiai apibrėžti palūkanų ir kiti klausimai, dėl kurių iki šiol ir kildavo pagrindiniai nesutarimai. „Dabar daugiausia nusiskundimų ginčuose su bankais gaunama dėl mokėjimo paslaugų, konkrečiai – įkainių taikymo pagrįstumo“, – teigiama pranešime.

Palyginti su 2016 metais, pernai vartotojų naudai Lietuvos banko priimtų sprendimų skaičius išaugo trečdaliu. Buvo atvejų, kai išnagrinėjus ginčą finansinių paslaugų teikėjo (draudimo įmonės) vartotojui išmokėta suma siekė 8 000 eurų.

Pasak pranešimo, pernai finansų rinkos dalyviai įgyvendino 83 proc. Lietuvos banko rekomendacijų dėl vartotojų naudai priimtų sprendimų (2016 m. jie įgyvendino 75 proc. rekomendacijų). Iš viso buvo pasiekti 76 taikūs susitarimai, iš jų trys ketvirtadaliai – kai ginčą ėmėsi nagrinėti Lietuvos bankas. Ketvirtadaliu atvejų šalys taikiai susitarė, kai Lietuvos bankas persiuntė vartotojo pretenziją finansų rinkos dalyviui ir šis peržiūrėjo vartotojo netenkinusį sprendimą.