Darbuotojai nedrįsta prašyti labiau kelti algas
Net 76 proc. Lie­tu­vos įmo­nė­se dir­ban­čių žmo­nių ma­no, kad jų darb­da­vys iš­ga­lė­tų pa­di­din­ti da­bar jiems mo­ka­mus at­ly­gi­ni­mus, ta­čiau dau­gu­mą ten­kin­tų kuk­lus al­gos kils­te­lė­ji­mas. Eu­ros­ta­to duo­me­ni­mis, Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos įmo­nių iš­lai­dos per­so­na­lui su­da­ro vos apie penk­ta­da­lį vi­sų są­nau­dų, kai Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se sen­bu­vė­se per­so­na­lui ski­ria­ma jų apie ket­vir­ta­da­lį.

„Anot darbdavių apklausos, kurią neseniai paviešino Lietuvos bankas, kas antra įmonė per artimiausius šešis mėnesius ketina didinti atlyginimus savo darbuotojams, – sako specialistų paieškos portalo cvmarket.lt atstovė Raimonda Tatarėlytė. – Be to, kelti atlyginimus suskato vidutinės ir mažos šalies įmonės. To paties Lietuvos banko prognozėmis, šiais metais darbo užmokestis turėtų pasistiebti 6,7 proc., o ateinančiais – dar 6 procentais.

Tačiau patys darbuotojai, įmonių, kuriose jie dirba, galimybes kelti atlyginimus vertina kur kas geriau. Tokius rezultatus rodo cvmarket.lt kovą atlikta Lietuvos įmonėse dirbančių žmonių apklausa, kurioje dalyvavo 1429 asmenys. Buvo klausta, ar darbuotojo darbdavys turėtų galimybių mokėti didesnį atlyginimą. Į šį klausimą teigiamai atsakė net 76 proc. apklausos dalyvių.

Tiesa, lietuviai vis dėlto ganėtinai kuklūs ir galimą algų didinimą prognozuoja nedrąsiai. Dažniausiai buvo minimas 10–15 proc. galimas algų augimas, kuris, respondentų nuomone, darbdaviui nebūtų per sunkus. Tokį uždarbio augimą nurodė vos ne kas trečias iš visų apklausos dalyvių.

Net 23,3 proc. darbuotojų savo darbdavio galimybes įvertino kiek geriau ir teigė, kad jis pajėgtų pakelti algas 16–30 procentų. O beveik 14 proc. apklausos dalyvių mano, kad jų darbovietė turėtų galimybę užauginti atlyginimus net 31–50 procentų. Tokių, kurių nuomone, jų darbdavys būtų pajėgus pasiūlyti didesnį nei 50 proc. atlyginimo prieaugį, buvo jau kur kas mažiau – 8,9 procento.

Kad jau ir dabar gauna pakankamo dydžio algą, nurodė 6,5 proc. visų respondentų. 8,3 proc. atsakė negalį įvertinti savo darbovietės galimybių mokėti didesnį atlyginimą ir tik 9,6 proc. pareiškė manantys, kad jų darbdavys negalėtų didinti esamo atlygio, nes patiria sunkumų.

„Vyrai atlyginimo kėlimo klausimu buvo kiek reiklesni nei moterys. O tarp šių buvo mažiau manančiųjų, kad darbdavys pajėgus pakelti algą 50 proc. ir labiau, bet daugiau pasisakančiųjų už 10–15 proc. augimą. Trisdešimties metų ir jaunesni darbuotojai dažniau nurodė, kad jų darbdaviui pakaktų jėgų kilstelėti algą 16–30 proc., užtat vyresni dažniau gailėjo savo darbovietės – teigė, kad nesitiki iš jos algų augimo dėl verslo būklės“, – vardijo cvmarket.lt atstovė.

Lietuvos darbuotojų baugštumą kaip fenomeną yra įvardijęs ir ekonomistas Nerijus Mačiulis, kuris neseniai LRT radijui sakė: „Paradoksas, kad gyventojai visada piktinasi didelėmis kainomis, nors turėtų piktintis mažomis savo pajamomis.“ Be to, jis ragino pripažinti, kad ne kiekvienam iš 1,4 mln. dirbančių žmonių atlyginimas padidėjo, nors pagal statistiką jis esą didėjo daugiau nei pusei darbuotojų. Tačiau yra gyventojų, kuriems atlyginimai nesikeičia nuo pat 2009 metų ir jie turi pagrindo abejoti statistika, neva algos auga.