Būstas Lietuvoje brangsta sparčiausiai visoje ES
Me­ti­nis būs­to kai­nų au­gi­mas Lie­tu­vo­je pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį bu­vo di­des­nis nei Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vi­dur­kis, skel­bia Eu­ros­ta­tas.

Pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais, būstas Lietuvoje pabrango 7,8 proc., rodo antradienį paskelbti ES statistikos tarnybos duomenys.

Latvijoje būstas per metus pabrango 13,7 proc., Estijoje – 6,6 procento.

Per ketvirtį – pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su ketvirtuoju praėjusių metų ketvirčiu, būsto kainos Lietuvoje išaugo 2,4 proc., Latvijoje – 7,5 proc., Estijoje – 1,5 procento.

Visoje ES būsto kainos per metus vidutiniškai padidėjo 4,7 proc., o per ketvirtį – 0,7 procento.