Blockchain centras Vilniuje oficialiai pradeda veiklą
De­le­ga­ci­ja iš Da­vo­so eko­no­mi­kos fo­ru­mo, pa­sau­lio block­chain bend­ruo­me­nės ly­de­riai, Ūkio mi­nis­tras Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius, Lie­tu­vos pra­mo­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos vyk­do­mo­ji di­rek­to­rė Gied­rė Šve­die­nė, Eu­ro­pos par­la­men­to na­rys An­ta­nas Guo­ga Vil­niu­je ofi­cia­liai inau­gu­ra­vo pir­mą­jį Eu­ro­po­je tarp­tau­ti­nį Block­hain cen­trą. 

„Šiandien Vilnių drąsiai galime vadinti Europos blockchain sostine. Čia susirinko per beveik pora šimtų svečių iš Europos, Azijos, Australijos, Kanados. Reikia suprasti, kad didžioji dauguma jų Lietuvoje vieši pirmą kartą, tačiau apie Lietuvą jie jau girdėjo“, sakė Paulius Kunčinas, Vilnius Blockchain centre valdybos pirmininkas.

Lietuva pasaulio inovacijų ir blockchain žemėlapyje vis ryškesnė. Nors blockchain technologija yra pradinėje savo vystymo stadijoje, lietuvių blockchain projektai, pavyzdžiui, Bankera, Lympo, CarVertcal, CryptoNews jau sulaukė pasaulio investuotojų dėmesio. Lietuvos banko fintech produktai LBchain, Sandbox yra labai svarbus signalas tarptautinei investuotojų bendruomenei. Pasak Pauliaus Kunčino, tai tarsi galimybių magnetas, kuris užtikrina ateitį mūsų valstybei ir artina Lietuvą prie vizijos būti fintech ir blockchain technologijų lydere.

Blockchain centras Vilniuje – Europos parlamento nario Antano Guogos idėja. „Noriu pabrėžti, tai ne pelno siekianti, švietėjiška iniciatyva, toks centras jau veikia Australijoje, praėjusį rudenį duris atvėrė Kinijoje. Mes esame pirmieji Europoje ir šia galimybe privalome pasinaudoti, tai yra ateitis. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad mumis jau patikėjo partneriai. Britų Pillar, NEM.io iš Singapūro, GCAC iš Kanados – tai pirmieji, bet tikrai solidūs partneriai, kurie paskui save į mūsų šalį atves dar daugiau partnerių“, teigia Europos parlamento narys Antanas Guoga.

Centro atidarymo iškilmėse pagrindinis dėmesys skirtas diskusijoms apie technologijos ateitį, pritaikymą versle ir viešajame sektoriuje. Blockchain centro vienas iš tikslų – šviesti visuomenę technologijos pritaikymo klausimais, plėsti verslo bendruomenės ir viešojo sektoriaus atstovų akiratį blockchain integravimo į verslo ir valstybės valdymo procesus klausimais.