Biokuras neapdairiesiems šią žiemą buvo trečdaliu brangesnis
Ką tik pa­si­bai­gu­sį šil­dy­mo se­zo­ną ge­riau se­kė­si ši­lu­mos ga­my­bos įmo­nėms, pa­si­rū­pi­nu­sioms il­ga­lai­kė­mis bio­ku­ro tie­ki­mo su­tar­ti­mis – jos kiek su­stab­dė kai­nas. Ta­čiau ne­ap­dai­riems pir­kė­jams, la­biau mėgs­tan­tiems trum­pa­lai­kius san­do­rius, ku­ras kai­na­vo treč­da­liu bran­giau ir pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je, ir žie­miš­ką šių­me­tį ko­vą.

Energijos išteklių birža „Baltpool“ pranešė, kad šį kovo mėnesį biokuro buvo parduota 21,1 proc. daugiau negu vasarį ir dvigubai daugiau negu praėjusių metų kovą.

Praėjusį šildymo sezoną biokuras buvo bent 30 proc. brangesnis negu prieš metus, nes nuo rugsėjo iki gruodžio pabaigos nepavyko sukaupti rezervo.

Kovas pratęsė žiemą

Vaidotas Jonutis, „Baltpool“ Prekybos biokuru skyriaus vadovas, „Lietuvos žinioms“ teigė, kad kovo mėnesį trumpalaikių sandorių kainos, palyginti su pernykščiu kovu, buvo 29 proc. aukštesnės, o ilgalaikių – 25 procentais.

„Kovas buvo žiemiškas, ir tai paveikė biokuro kainą. Visų ilgalaikių kovo mėnesio kontraktų vidutinė kaina buvo 145 eurai už toną naftos ekvivalento (tne), o balandžio 10 dienos sesijoje – 137 eurai. Nuo gruodžio pabaigos iki vasario pabaigos trumpalaikių sandorių kaina viršijo 200 eurų. Nuo vasario pabaigos kaina pradėjo kristi, nors dar laukė šaltas kovas.

Bendra biržos apyvarta kovą padidėjo 21 proc., iki 8,618 mln. eurų. Iš viso įsigyta 56 773 tne biokuro. Tai 66 proc. daugiau nei vasarį (34 267 tne). Kovo mėnesio finansinė sandorių vertė buvo tik 1 proc. mažesnė už sausį pasiektą rekordinę finansinę sandorių vertę (8,702 mln. eurų).

Ilgalaikiai kontraktai baigiasi kovo pabaigoje, bet pirkėjai gali juos porą savaičių pratęsti, jei šildymo sezonas nesibaigia. Taip atsitiko ir šį pavasarį. Kovą pristatyto kuro svertinė kaina – 184,26 euro už tne – buvo 8 proc. žemesnė nei vasarį (200,24 euro už tne).

Jau vasarį ir kovą buvo pasirašyta ir ilgalaikių sandorių vasaros sezonui, kuris prasideda balandžio vidury. Per visą prekybos ilgalaikiais sandoriais laikotarpį pirkėjai biržoje vasaros sezono tiekimui įsigijo 27,5 tūkst. tne kuro. Didžiausią dalį kuro įsigijo Šiaulių ir Panevėžio apskritys.

Šių metų vasaros sezonui sudarytų ilgalaikių sandorių kainos vidurkis Lietuvoje siekia 136,98 euro už tne. Pernai tuo pačiu laikotarpiu vasaros sezonui pirkėjai buvo įsigiję biokuro 49 proc. daugiau (41 106 tne) už 16 proc. žemesnę pristatymo kainą (114,97 euro).

Įtampa kilo rudenį

Pasak V. Jonučio, praėjusį šildymo sezoną biokuras buvo bent 30 proc. brangesnis negu prieš metus, nes nuo rugsėjo iki gruodžio pabaigos nepavyko sukaupti rezervo.

„Sinoptikai netgi išdavė pažymą dėl ekstremalios padėties miškų ūkyje. Dėl gausaus lietaus rudenį technika negalėjo įvažiuoti į pažliugusius miškus. Visi biokuro rezervai buvo išnaudoti jau iki metų pabaigos, kai įprastai tokiu metu visi dirba miškuose“, – aiškino „Baltpool“ atstovas.

Rinka atitinkamai reagavo į pasiūlos trūkumą. Biokuras buvo gabenamas iš sausesnių teritorijų. Trumpalaikį brangimą šiek tiek kompensavo ilgalaikiai sandoriai. Pirkėjai, turėję ilgalaikius sandorius, peržiemojo pigiau. Bet trumpalaikių sandorių apyvarta per mėnesį mažėjo 38 proc. (iki 18,1 tūkst. tne) ir sudarė 33 proc. viso kovą įsigyto biokuro kiekio.