Bendrovės akcijos – darbuotojų lojalumui skatinti
Dar­buo­to­jai jau ga­li pra­šy­ti darb­da­vio, kad šis su­teik­tų jiems bend­ro­vės ak­ci­jų. Nuo šių me­tų sau­sio 1 die­nos toks pra­šy­mas pri­va­lo bū­ti svars­to­mas, jei to rei­ka­lau­ja ne ma­žiau nei treč­da­lis ak­ci­nės bend­ro­vės dar­buo­to­jų.

Tokius pokyčius nustato pernai birželį Seimo priimtas Akcinių bendrovių įstatymas, kurio nuostatos įsigaliojo sausio 1 dieną.

Iki šiol darbdavys įmonės akcijų darbuotojui galėjo suteikti tik atlygintinai ir tik išleidus naują akcijų emisiją.

Iki šiol darbdavys įmonės akcijų darbuotojui galėjo suteikti tik atlygintinai ir tik išleidus naują akcijų emisiją, tačiau nuo šiol jų suteikti bus galima ir visiškai neatlygintinai.

Darbuotojų motyvacijos priemonė

Pasak verslo ginčų advokatų kontoros JUREX advokato Mariaus Tamošiūno, nuo šiol darbuotojai gali lengviau inicijuoti akcijų gavimo procesą, o darbdaviai savo arsenale turi dar vieną motyvacijos priemonę, kuri jau seniai prieinama Vakarų ir kitų pažangių valstybių įmonių vadovams.

„Iki šiol darbdavys įmonės akcijų darbuotojui galėjo suteikti tik atlygintinai ir tik išleidus naują akcijų emisiją, tačiau nuo šiol jų suteikti bus galima ir visiškai neatlygintinai. Tai reiškia, kad įmonių vadovams dabar bus galima paprasčiau motyvuoti darbuotojus suteikiant bendrovės akcijų, o darbuotojai, manantys, jog akcijų suteikimas jiems suteiktų papildomos energijos dirbti dėl bendrovės gerovės, galės to paprašyti“, – sakė M. Tamošiūnas.

Pasak advokato, darbuotojai turėtų nepamiršti, kad darbdavys, o tiksliau, visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę atmesti prašymą, tačiau bendrovės vadovas vis tiek privalės paruošti Akcijų suteikimo taisyklių projektą, o akcininkų susirinkimas turės šį projektą privalomai apsvarstyti bei apie priimtus sprendimus informuoti darbuotojus.

M. Tamošiūno nuomone, akcijų suteikimo darbuotojams samprata Lietuvoje nėra visiškai svetima, tačiau verslui patogių būdų taip motyvuoti darbuotojus iki šiol trūko.

Įmonėms – įvairiapusė nauda

Kai kurios šalies didžiosios ar pažangesnės bendrovės, vykdydamos darbuotojų motyvavimo programas, suteikdavo darbuotojams vadinamuosius akcijų opcionus – galimybę už sutartą, dažniausiai lengvatinę, kainą įsigyti akcijų, jei darbuotojas pasiekia tam tikrus rodiklius, pavyzdžiui, išdirba įmonėje tam tikrą laiką, pasiekia tam tikrus jam iškeltus tikslus, prisideda prie įmonės tikslų įgyvendinimo ir pan.

„Tačiau pagal galiojantį teisinį reglamentavimą tokių akcijų darbuotojams suteikdavo ne bendrovė, o esami jos akcininkai, jiems taip pat tekdavo imituoti atsiskaitymą už tokias akcijas ar numatyti simbolinę jų kainą, nes galimybės perduoti akcijas darbuotojams neatlygintinai įstatymas iki šiol nereglamentavo. Įstatymo pakeitimai leis darbuotojų motyvavimo programas įgyvendinti patogiai, civilizuotai ir neapeinant nelanksčių įstatymo normų“, – teigė M. Tamošiūnas.

Darbuotojų akcijų suteikimas bendrovei gali būti tam tikra „kreditavimosi“ forma, kuria gali pasinaudoti mažus ekonominius pajėgumus turinčios bendrovės. Tai taip pat gali padidinti darbuotojų įsitraukimą į darbą ir lojalumą, nes sukuria darbuotojui „nuosavybės jausmą“. Anot advokato, tai gali tapti ir bendrovių pardavimo masto bei atitinkamai pelno padidėjimo priežastimi. M. Tamošiūnas teigė, kad darbuotojai iš to tik išloš, nes tai yra gana patrauklus investavimo būdas, pasižymintis vidutine investicine rizika.

Faktai

Akcijų darbuotojams tiesiogiai ar akcijų opcionų būdu suteikia didžiosios technologijų ir finansų bendrovės, tokios kaip „Facebook“, „Microsoft“ ar „The Cheesecake Factory“. Tokia praktika ypač populiari JAV, Jungtinėje Karalystėje, taip pat Vokietijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Lenkijoje, Latvijoje. Bendrovės akcijų suteikimas darbuotojams ypač plačiai naudojamas startuolių veikloje, nes taip vadovai gali varžytis dėl talentingiausių darbuotojų rinkoje.