Bankomatai užsienyje „gudrauja“ ir „lupikauja“
Už­sie­nio ša­ly­je, ku­rio­je vie­ti­nė va­liu­ta yra ne eu­rai, be­sis­ve­čiuo­jan­tis žmo­gus už pi­ni­gų iš­gry­ni­ni­mą ban­ko­ma­te ga­li pa­klo­ti dau­giau pi­ni­gų, nei ti­ki­si. Ta­čiau pa­kan­ka ži­no­ti ban­ko­ma­tus val­dan­čio už­sie­nio ban­ko gud­ry­bę, kad taip ne­nu­tik­tų.

Kai užsienietis, norintis išsigryninti pinigų, bankomatui pateikia savo mokėjimo kortelę, šis automatiškai nustato, kurioje šalyje kortelė buvo išduota. Kai bankomatas nustato, kad kortelė yra „užsienietiška“, jis padaro išvadą, jog klientas kortelėje nelaiko pinigų valiuta, kurią galėtų išduoti, todėl užduoda iš pirmo žvilgsnio nekaltą klausimą, bet atsakymas į jį gali lemti, kiek sumokėsite už išgryninimą.

Papildomi mokesčiai

Pavyzdžiui, jei klientas yra iš Europos Sąjungos šalies svečiuojasi Jungtinėje Karalystėje, bankomatui pateikus mokėjimo kortelę, bankomato lange pasirodo perspėjimas, kad grynieji pinigai bus išmokėti svarais – vietos valiuta. Bankomatas taip pat įspėja, kad taikys papildomą valiutos kurso keitimo mokestį, pavyzdžiui, 6 procentus.

Jis taip pat užduoda klausimą, ar asmuo pasirinktą sumą nuo sąskaitos nori nuskaičiuoti savo šalies valiuta, t.y. eurais, ar vietos valiuta, šiuo atveju – svarais.

Praktika rodo, kad dauguma vartotojų sutrinka dėl „protingos mašinos“ siūlomų skirtingų pinigų išgryninimo variantų ir dažnai pasirenka paprasčiausią – nuo jų sąskaitos nuskaityti sumą eurais, o ne vietos valiuta.

Tačiau tai beveik visada reiškia, kad išgryninimas klientui kainuos daugiau. Mat būtent tada užsienio bankas, kuriam priklauso bankomatas, pritaikys papildomą mokestį.

Jei klientas vis dėlto pageidaus pasirinktą sumą nuo sąskaitos nuskaičiuoti vietos valiuta, valiutų keitimu pasirūpins jo bankas, o jis paprastai taiko mažesnius mokesčius.

Taigi kortelės savininkui į bankomato užduodamą minėtą klausimą reikėtų visuomet atsakyti neigiamai: pasirinkti atsakymą „Atšaukti“ (angl. Cancel), „Nurašyti nuo sąskaitos svarais“ (Debit in GBP), „Jokio konvertavimo“ (No Conversion, Without Conversion), „Nuskaičiuoti vietos valiuta“ (Debit in Local Currency) ir pan.

Jei atsiskaitant banko kortele yra galimybė mokėjimo kortelių skaitytuve pasirinkti, kokia valiuta atsiskaityti – eurais ar vietos valiuta, verta pasirinkti vietos valiutą.

Vietos valiuta – ir atsiskaitant

SEB bankas savo klientams, besilankantiems užsienio šalyje, kurios oficiali valiuta nėra eurai, rekomenduoja išsiimant pinigus iš bankomato rinktis galimybę sumą nuo banko sąskaitos nurašyti vietos valiuta.

Taip pat jei atsiskaitant banko kortele yra galimybė mokėjimo kortelių skaitytuve pasirinkti, kokia valiuta atsiskaityti – eurais ar vietos valiuta, verta pasirinkti vietos valiutą.

„Praktika rodo, kad atliekant operaciją tos šalies, kurioje atsiskaitoma, valiuta, dažniausiai šis atsiskaitymas būna pigesnis. Jeigu pasirinktumėte atsiskaitymą eurais, bus pritaikytas ir valiutos keitimo kursas, ir kiti galimi papildomi užsienio šalies banko, kurio bankomatu ar kortelių skaitytuvu naudojatės, mokesčiai“, – perspėjo SEB banko atstovė žiniasklaidai Jovita Bazevičiūtė.

Banko „Swedbank“ atstovo spaudai Sauliaus Abraškevičiaus aiškinimu, įprasta, kad valiutos konversijos tvarką nustato tas bankas, kuris yra išleidęs mokėjimo kortelę. Priklausomai nuo kortelės palaikymo sistemos, apskaičiuojant naudojamas atitinkamai „Visa Europe Services Inc“ arba „MasterCard International“ nustatytas valiutos keitimo kursas. Tačiau keliaujant po užsienio šalis visgi gali būti pasiūlyta rinktis atsiskaitymus ar išgryninimus, tam reikalingą sumą nuo mokėjimo kortelės nuskaitant mokėjimo kortelės valiuta. Tokiu atveju valiutos konversiją atlieka prekybininkas arba bankomato, kuriuo naudojamasi, bankas. Klientui pasirinkus mokėjimą ar pinigų išgryninimo nuskaitymą savo kortelės valiuta, jis PIN kodu patvirtina operacijos duomenų teisingumą.

KOMENTARAS

Banko „Luminor“ komunikacijos vadovė Giedrė Bielskytė:

„Gryninimo mokesčių dydis bei jų nurašymas vyksta pagal to banko taisykles, kurio kortele naudojasi klientas, ir galutinius mokesčių dydžius reikėtų tikslinti pačiame banke. Jeigu klientas grynina lėšas iš kortelės, kurios valiuta kita, negu išduoda bankomatas (pavyzdžiui, Lenkijoje gryninami zlotai, o kortelė yra eurais ar Norvegijos kronomis), taip pat yra taikomas valiutos keitimo mokestis. Jis gali būti taikomas to banko, kuris išdavė kortelę, arba to, kurio bankomate vyksta operacija. Pastaruoju atveju klientui bankomato ekrane bei kvite nurodomas valiutos keitimo mokesčio dydis ir leidžiama rinktis, kur valiutos keitimas turi būti atliktas: banke, kuris jam išdavė kortelę, ar banke, kurio bankomatu naudojamasi.

Mūsų bankas visada rekomenduoja keliautojams žinoti valiutos keitimo maržas, kad žinotų, koks yra skirtumas, kai reikės pasirinkti mokėjimo valiutą. Jeigu bankomatai arba mokėjimo kortelių skaitytuvai nerodo valiutos keitimo maržos, tuomet bent bus aišku, kiek reikės sumokėti už pinigų gryninimą užsienyje, t. y. jeigu neaišku, kiek kainuos pinigų gryninimas užsienyje, visada rinktis tos šalies, kurioje atsiskaitote, valiutą.“