Bankai per šventes visus paliks ant ledo
Po pri­si­jun­gi­mo prie bend­ros mo­kė­ji­mų erd­vės (SE­PA) da­lis mū­sų ša­ly­je vei­kian­čių ban­kų tarp­ban­ki­nius mo­kė­ji­mus vyk­do per Eu­ro­pos ban­kų aso­cia­ci­jos val­do­mą tar­pus­kai­tos sis­te­mą. Bū­tent Di­dy­sis penk­ta­die­nis dau­ge­ly­je Eu­ro­pos ša­lių yra ne­dar­bo die­na, dėl to Eu­ro­pos ban­kų aso­cia­ci­jos sis­te­ma ne­veiks.

Todėl atkreipiamas klientų dėmesys, kad š. m. kovo 30-ąją nevyks tarpbankiniai pinigų pervedimai. Tai reiškia, jog norint pinigus pervesti iš vieno banko į kito banko sąskaitą (internetu ar banko skyriuje) tą pačią darbo dieną, dar iki šventinio savaitgalio, mokėjimą reikės atlikti ne vėliau nei kovo 29 d. 16 val. Kitu atveju, pinigai bus įskaityti tik artimiausią darbo dieną – po Velykų, balandžio 3 d. (antradienį). Tai galioja ir nustatytiems periodiniams mokėjimams, rašoma Lietuvos bankų asociacijos pranešime spaudai.

Svarbu dar kartą pabrėžti, kad šis pokytis galioja tik tuo atveju, jei pinigų pervedimai vyksta tarp skirtingų bankų sąskaitų. Tuo tarpu, jeigu pinigų gavėjo ir siuntėjo sąskaitos yra tame pačiame banke, pervedimas bus atliktas tą pačią dieną (taip pat ir Didįjį penktadienį).

Atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis prekybos vietose veiks taip pat kaip bet kurią dieną. Be jokių trikdžių bus galima atsiskaityti mokėjimo kortelėmis internetinėse parduotuvėse. Pinigų gryninimas bankomatuose veiks kaip įprastai.