Automobilių kelių direkcijos pirkimai – po didinamuoju stiklu
Ga­vu­si skun­dų iš ki­tų rin­kos da­ly­vių Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) pra­dė­jo ty­ri­mą dėl Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos or­ga­ni­zuo­tų ke­lių ženk­li­ni­mo pir­ki­mų, skel­bia „Lie­tu­vos ry­tas“.

„Taip, tarnyba pradėjo vertinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos praėjusiais metais skelbto konkurso sutartis dėl kelių ženklinimo darbų. Vertinimą pradėjome gavę daug signalų iš rinkos dėl galimų pažeidimų ir taip pat atlikę savo vidinę pirkimų rizikos stebėseną. Išvada turėtų būti parengta balandžio pabaigoje“, – teigė VPT atstovė Sigita Arlauskienė.

Didesnio dalyvių skaičiaus siekusi Kelių direkcija ženklinimo konkursus suskaidė į atskiras dalis, tačiau užsakymus gavo tik dvi bendrovės: „Gatas“ ir „Biseris“, o pastarajai atiteko net 90 proc. visų užsakymų.