Auga Valstybinių miškų urėdijos pajamos iš medienos
Nuo šių me­tų pra­džios pra­dė­ju­sios veik­ti Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos ap­va­lio­sios me­die­nos par­da­vi­mo pa­ja­mos šių me­tų pir­mą­jį pus­me­tį sie­kė 86 mln. eu­rų – 10,1 proc. dau­giau nei per­nai sau­sį-bir­že­lį, kai jos bu­vo 78,077 mln. eu­rų.

Pajamų augimą lėmė vidutiniškai 20 proc. didesnė medienos pardavimo kaina, tuo metu parduotos medienos kiekis šiemet, palyginti su pirmuoju 2017-ųjų pusmečiu, sumenko 11,9 proc. iki 1,753 mln. kubinių metrų, teigiama Valstybinių miškų urėdijos pranešime.

„Valstybinių miškų urėdija didžiąją dalį medienos prekybos organizuoja ilgalaikiais ir pusmetiniais aukcionais. Tai pagrindinė įmonės ekonominė veikla, svarbi ir kitiems šalies ūkio sektoriams, natūralu, kad šios veiklos planavimui ir organizavimui skiriamas didžiulis dėmesys. Apjungus visų įmonės padalinių medienos ruošos funkcijas šiuos darbus jau dabar galime atlikti efektyviau“, – pranešime sakė Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas.

Miško kirtimo planas penkeriems metams tvirtinamas Vyriausybės sprendimu. Pagal šiuo metu galiojantį 2014–2018 metams patvirtintą planą kiekvieniems metams Aplinkos ministerija patvirtina metinę kirtimo normą.

„Kai kuriuose mažesniuose regioniniuose padaliniuose per pirmuosius ketverius metus galėjo būti parduota sąlyginai daugiau medienos, mažesnį likutį pasiliekant paskutiniesiems metams. Iki šių metų pabaigos, kuri sutampa ir su penkerių metų planavimo laikotarpiu, medienos pardavimo rezultatai turėtų visiškai išsilygint“, – aiškino M. Pulkauninkas.

Valstybinių miškų urėdija įregistruota sausį – ji sujungė visas 42 šalies urėdijas.