Atleista Žuvininkystės tarnybos vadovė
Že­mės ūkio mi­nis­tras at­lei­do pert­var­ko­mos Žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­bos di­rek­to­rę Ind­rę Šid­laus­kie­nę – be­veik tre­jus me­tus tar­ny­bai va­do­va­vu­si par­ei­gū­nė ne­su­ti­ko per­si­kel­ti iš Vil­niaus į Klai­pė­dą, kur nuo sau­sio pra­džios įkur­ta tar­ny­bos būs­ti­nė ir pa­grin­di­niai jos sky­riai, pra­ne­šė Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja.

I. Šidlauskienė nuo gruodžio pradžios yra laikinai nušalinta nuo vadovės pareigų, ministerijai tiriant, ar ji tinkamai vykdė su tarnybos pertvarka susijusius pavedimus.

Ministerija pranešė, kad pareigas ji paliks sausio 12 dieną.

Žemės ūkio viceministras Artūras Bogdanovas BNS teigė, jog I. Šidlauskienės veiklos tyrimas bus baigtas sausį.

,“Visi tyrimai bus baigti, netgi ją atleidus iš pareigų“, – sakė A. Bogdanovas.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi Žuvininkystės tarnyboje, neteisėtai priimant į darbą žmones. Gruodžio 8 dieną STT tarnyboje atliko kratas.

Teisėsauga anksčiau yra skelbusi, kad galima turtinė žala dėl to siekia apie 45 tūkst. eurų, be to,tarnybai padaryta ir neturtinė žala. A. Bogdanovas anksčiau BNS sakė, jog I. Šidlauskienė galėjo tarnyboje fiktyviai įdarbinti du žmones.

I. Šidlauskienė tarnybai pradėjo vadovauti 2015 metų balandį.

Ministerijai pernai rugsėjį pradėjus tarnybos pertvarką, nuo šių metų pradžios ji perkelta iš Vilniaus į Klaipėdą.

Žuvininkystės tarnyba išduoda leidimus žvejoti Baltijos jūroje, prižiūri žvejybą bei išduoda leidimus supirkti žuvis, išduoda žvejybos laivų liudijimus ir užsiima žuvų veisimu. Tarnyba atlieka ir žuvų ligų bei vandens tyrimus.