Ar sunku Lietuvoje įsidarbinti po mokyklos ar universiteto?
Per tre­jus me­tus nuo mo­kyk­los ar aukš­to­sios bai­gi­mo dar­bą bū­na ga­vę 96,6 proc. Mal­tos, 90,2 proc. Vo­kie­ti­jos ir 90,1 proc. Ny­der­lan­dų gy­ven­to­jų.

Lietuvoje įsidarbinusiųjų skaičius siekia 82,4 proc. Palyginimui Europos Sąjungos vidurkis siekia 78,2 proc.

Tai rodo 2016 metų „Eurostat“ tyrimo duomenys, kuriuose procentas skaičiuojamas nuo 20–34 metų jaunuolių, kurie nesimoko ir neatlieka praktikos.

Sunkiausia darbą gauti Graikijos (49,2 proc.) ir Italijos (52,9 proc.) gyventojams.