Apdovanota “Lietuvos žinių“ žurnalistė
Sau­sio 25 die­ną Na­cio­na­li­nė­je M. Maž­vy­do bib­lio­te­ko­je pa­skelb­ti ir ap­do­va­no­ti Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos­ i­ni­ci­juo­to kū­ry­bi­nio kon­kur­so „Eu­ro­pos Są­jun­gos in­ves­ti­ci­jų efek­ty­vu­mas ­Lie­tu­vos eko­no­mi­kai ir vi­suo­me­nei“ lau­rea­tai, tarp jų ‑ ir „Lie­tu­vos ži­nių“ ­žur­na­lis­tė Vil­ma Kas­pe­ra­vi­čie­nė.

Konkursui buvo pateikta 140 įvairių spaudos, radijo, televizijos ir internete skelbtų darbų. Juos vertino aštuonių žiniasklaidos ekspertų komisija, kurioje dirbo Aurelija Arlauskienė, Vilija Butkuvienė, Ginas Dabašinskas, Brigita Sabaliauskaitė, Jolanta Mažylė, Virginija Motiejūnienė, Rytas Staselis (komisijos pirmininkas), Aistė Žilinskienė. Geriausieji darbai ir autoriai buvo atrinkti vadovaujantis keturiais kriterijais – turinio aktualumas auditorijai, objektyvumas, kūrybiškumas, informacijos šaltinių įvairovė ir originalumas.

Piniginiais prizais po 1000 eurų, diplomais bei autorinėmis skulptūromis apdovanoti dešimt laureatų: Metų diskusija televizijoje – Živilė Kropaitė (LRT televizija); Metų reportažas televizijoje – Kristina Karlonė (Lietuvos ryto televizija); Metų reportažas spaudoje ar interneto žiniasklaidoje – Vilma Kasperavičienė („Lietuvos žinios“) ir Edita Radzevičiūtė („Kauno diena“); Metų tyrimas – Šarūnas Černiauskas ir Birutė Davidonytė (15min.lt) bei Vilma Danauskienė (Delfi.lt); Metų žurnalistas (ES investicijų tema profesionaliausiai dirbantis žurnalistas) – Ernestas Naprys (15min.lt) ir Dalius Simėnas („Verslo žinios“ ir vz.lt); Metų redakcija (išskirtinį dėmesį ir profesionalumą temai skyrusi redakcija) – vyriausiasis redaktorius Rolandas Barysas („Verslo žinios“); Metų komentaras – Rimvydas Valatka (Delfi.lt).

Šio konkurso tikslas – skatinti žurnalistus ir tinklaraštininkus įsitraukti į ES struktūrinių fondų investicijų Lietuvoje panaudojimo efektyvumo analizę, skatinti diskusijas apie ES lėšomis įgyvendinamus socialinius ir ekonominius pokyčius, planuojamus ir vykdomus projektus, jų eigą ir naudą regionui, bendruomenei, gyventojui. Toks pat konkursas planuojamas ir ateityje.