Akcijų kritimas pasaulio biržose: laikas nuleisti garą
Lie­tu­vos eko­no­mis­tai ma­no, kad Jung­ti­nių Vals­ti­jų, Azi­jos ir Eu­ro­pos rin­kų ak­ci­jų kri­ti­mas ne­pa­veiks mū­sų ša­lies eko­no­mi­kos, nes jo­je nė­ra bur­bu­lų po­žy­mių, ta­čiau bir­žų ju­de­siai ga­li pa­ko­re­guo­ti Bal­ti­jos vals­ty­bių bir­žo­se ko­ti­ruo­ja­mų įmo­nių ak­ci­jų kai­nas.

„Swedbank“ vyresnioji ekonomistė Laura Galdikienė sako, kad pasaulinių akcijų rinkų smukimas neturės neigiamo poveikio Lietuvos ekonomikai. „Manau, ta korekcija yra natūrali, jos reikėjo tikėtis. Jau geriau garą nuleisti dabar, kai ekonominiai rodikliai sveiki tiek JAV, tiek daugelyje pasaulio išsivysčiusių ir besivystančių šalių. Tačiau tai neturėtų sukelti kokio nors didelio neigiamo poveikio realiai ekonomikai. Daugiausia akcijų turi turtingesni asmenys“, – kalbėjo L. Galdikienė.

Anot jos, JAV, Europos ir Azijos akcijų biržų kritimas smarkiai nepaveiks Lietuvos gyventojų santaupų, nes jie investuoja konservatyviai – dauguma savo santaupas laiko kaip indėlius. „Labai mažai kas investuoja į akcijas ar obligacijas. Tad kokia nors akcijų kainų korekcija Lietuvos gyventojus paliestų menkai“, – tvirtino L. Galdikienė.

„Danske Bank“ Baltijos šalių vyriausiasis ekonomistas Rokas Grajauskas irgi sutinka, kad Lietuvos ekonomikai pasauliniai akcijų svyravimai nepadarys įtakos, tačiau tai jau mažina Baltijos valstybių akcijų kainas. „Realioje ekonomikoje burbulų dar nėra. Tuo metu akcijų rinkose tie burbulai labai aiškūs ir mes apie juos kalbame jau keletą metų. Pernai akcijos brango iš esmės visur“, – aiškino R. Grajauskas.

Pasak jo, Vilniaus biržoje akcijų kainos šiuo metu nėra tokios pervertintos kaip Jungtinėse Valstijose, bet jau dabar matyti, kad pasauliniai svyravimai jaučiami ir Baltijos šalių biržose. „Rizikos vertinimas glaudžiai susijęs su pagrindinėmis rinkomis, Lietuvos – taip pat. Kai krinta pagrindinės rinkos, ta banga neišvengiamai atsirita ir iki Lietuvos bei kitų Baltijos valstybių. Matome, kad šiandien ir vakar akcijos smunka. (...) Didesnę korekcijos tikimybę įžvelgčiau užsienio akcijų pagrindinėse rinkose, tiek JAV, tiek Europos, mažesnę – Baltijos šalių ir Lietuvos rinkose, nes vietinės rinkos mažiau pervertintos“, – pažymėjo R. Grajauskas.

JAV vertybinių popierių rinka pirmadienį patyrė didžiulių nuostolių, jie iš esmės eliminavo visą šiais metais fiksuotą prieaugį. „Dow Jones Industrial Average“ indeksas sumažėjo 4,6 proc., iki 24345,75 punkto. Antradienio rytą į JAV akcijų rinkos nuosmukį sureagavo ir Azijos vertybinių popierių biržos, o didžiausią (5,6 proc.) kritimą fiksavo Tokijo biržos indeksas „Nikkei 225“.

Ši tendencija persimetė ir į Europos vertybinių popierių rinkas. Jos antradienio prekybos sesiją taip pat pradėjo didesniu kaip 3 proc. smukimu. Londono biržos indeksas FTSE 100 vos prasidėjus prekybos sesijai krito 3,5 proc., Paryžiaus CAC 40 – 3,4 proc., o Frankfurto DAX 30 – 3,6 procento.

Panašios nuotaikos neaplenkė ir „Nasdaq“ Baltijos šalių biržų. Vilniaus biržoje antradienį investuotojai išpardavinėjo turimas akcijas, jų kainos nusirito žemyn. Biržos skelbiamo Omx Vilnius indekso vertė smuko 2,58 proc., iki 658,31 punkto, Baltijos šalių akcijų rinkų indekso Omx Baltic Benchmark – 2,91 proc., iki 954,75 punkto, dešimties likvidžiausių Baltijos šalių akcijų indekso Omx Baltic 10 – 3,08 proc., iki 226,56 punkto.