Akcijos lėmė nulinę mėnesio infliaciją
Lie­tu­vo­je gruo­dį sta­tis­ti­kai už­fik­sa­vo nu­li­nę mė­ne­sio inf­lia­ci­ją, nes įver­ti­no kai ku­rių var­to­ji­mo pre­kių ir pa­slau­gų kai­nų ma­žė­ji­mą, ku­ris at­svė­rė ki­tų var­to­ji­mo pre­kių ir pa­slau­gų kai­nų di­dė­ji­mą.

Statistikos departamentas pranešė, kad metinė infliacija (gruodį, palyginti su 2016 metų gruodžio mėnesiu) siekė 3,9 proc., o vidutinė metinė infliacija buvo 3,7 proc. (lapkritį – atitinkamai 4,4 proc. ir 3,5 proc.).

Statistikų teigimu, gruodį bendram kainų pokyčiui daugiausia įtakos turėjo 3,8 proc. sumažėjusios spirituotų gėrimų, 2 proc. – drabužių, 2,8 proc. – kitų asmens priežiūros prietaisų, reikmenų ir priemonių, 3,4 proc. – avalynės kainos bei 29,7 proc. pabrangusios keleivių vežimo oro transportu paslaugos, 9,8 proc. – daržovės, 3,5 proc. – vaisiai, 1,7 proc. – šilumos energija.

Vartojimo prekių kainos per mėnesį sumažėjo 0,3 proc., paslaugų kainos išaugo 0,8 procento. Valstybės ir savivaldybių institucijų reguliuojamos vartojimo prekių ir paslaugų kainos per mėnesį padidėjo 0,3 proc., rinkos kainos sumažėjo 0,1 procento.

Metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo alaus (22,5 proc.), pieno ir jo produktų, sūrio ir kiaušinių (7,6 proc.), restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugų (8,8 proc.), degalų ir tepalų (4,7 proc.), spirituotų gėrimų (8,2 proc.), aliejaus ir riebalų (18 proc.) kainų padidėjimas bei elektros energijos (4,9 proc.), farmacijos gaminių (1,4 proc.), nuotekų rinkimo paslaugų (6,6 proc.), trumpalaikio naudojimo namų ūkio prekių (1,6 proc.) kainų sumažėjimas.

Vartojimo prekių kainos per metus išaugo 3,4 proc., paslaugų kainos – 5,3 procento. Valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos kainos per metus padidėjo 0,4 proc., rinkos kainos – išaugo 4,5 procento.