Aiškinsis, kiek saugios „fintech“ ir „blockchain“
Lie­tu­vos sau­gu­mo eks­per­tai ar­ti­miau­siu me­tu pra­dės nag­ri­nė­ti, kiek sau­gios yra fi­nan­si­nės ir blo­kų gran­di­nės tech­no­lo­gi­jos (angl. „fin­tech“ ir „block­chain“), pra­ne­šė kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras Ed­vi­nas Ker­za.

„Sutarėme su finansų ministerija, kad Nacionalinio kibernetinio saugumo centras, pasitelkęs mokslininkus, jau artimiausiu metu pradės nagrinėti „fintech“ technologijos ir „blockchain“ technologijos saugumo aspektus“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė viceministras.