AB „Achema“ priversta keisti gamybos ritmą
Di­džiau­sia Bal­ti­jos ša­ly­se azo­to ir ki­tų che­mi­jos pro­duk­tų ga­min­to­ja AB „A­che­ma“ pri­vers­ta keis­ti ga­my­bos rit­mą. Ga­myk­los su­var­to­ja­mų gam­ti­nių du­jų kie­kis su­ma­žės be­veik per­pus – nuo 3,5 mln.m3 per par­ą iki 1,8 mln.m3 per par­ą, ta­čiau Su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo (SGDT) mo­kes­tis dėl to ne­ma­žė­ja, sa­ko­ma įmo­nės pra­ne­ši­me spau­dai. 

Pasak bendrovės generalinio direktoriaus Ramūno Miliausko, birželio 11 dieną yra priimtas sprendimas stabdyti vieną iš amoniako cechų. Šiuo metu jau nedirba dalis karbamido cecho, kogeneracinė elektros jėgainė, kiti gamybos padaliniai taip pat mažina produkcijos gamybos apimtis.

„Šiais metais susidarė ypač nepalankios vadinamosios kainų žirklės – sumažėjo pasaulinės trąšų kainos, o gamtinių dujų kainos išliko labai aukštos. Dujų rinkos kaina netgi paaugo, lyginant su šių metų šaltuoju periodu. Todėl esant sudėtingai gamyklos situacijai, privalome imtis ryžtingų radikalių priemonių situacijai suvaldyti“,– sakė R. Miliauskas.

Bendrovės vadovo teigimu, tebesitęsiant sudėtingai situacijai pasaulinėje trąšų rinkoje ir išliekant aukštoms gamtinių dujų kainoms, ir kitos Europos trąšų gamyklos pradėjo stabdyti savo veiklą.

„Visi Europos trąšų gamintojai dujas įsigyja panašiomis kainomis, bet AB „Achema“, netgi nevartodama dujų, turi mokėti SGDT mokestį, kuris sudaro apie 20 mln. eurų per metus. Tai didina gamyklos produkcijos savikainą bei tokiu būdu mažina jos konkurencinį pajėgumą ne tik vietinėje, bet ir pasaulinėje rinkoje. Mūsų darbo užmokesčio fondas yra beveik lygus gamyklos mokamam SGDT mokesčiui. Sumažinus šį mokestį, dalį sutaupytų lėšų galėtume skirti darbuotojų atlyginimams ir būtinoms investicijoms“, – kalbėjo R. Miliauskas.