9 mln. eurų – kompensacija Lietuvos ūkininkams
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) sky­rė 9,12 mln. eu­rų nuo liū­čių nu­ken­tė­ju­siems Lie­tu­vos ūki­nin­kams. Kom­pen­sa­ci­jos lė­šos juos pa­sieks iki rug­sė­jo pa­bai­gos, ta­čiau Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja ža­da pi­ni­gus iš­mo­kė­ti grei­čiau.

Visoms trims Baltijos šalims ir Suomijai EK skyrė 15 mln. eurų paramos, pranešė Žemės ūkio ministerija.

Pasak EK, paramą gavusioms šalims bus leidžiama išmokėti tiek pat nacionalinių lėšų, o paramą jos gali panaudoti iki kitų metų rugsėjo pabaigos.

Žemės ūkio ministro atstovas spaudai Remigijus Bielinskas BNS teigė, jog nacionalinė parama šių metų biudžete nėra numatyta, bet tokia galimybė vis dar neatmetama ir galbūt bus svarstoma vėliau.

Ūkininkams parama bus mokama, jeigu nukentėjo daugiau nei 30 proc. viso vieno ūkininko pasėlių, o jos dydis priklausys nuo hektarų, kur buvo prarastas derlius arba ten nebegalima sėti žiemkenčių.

Be to, paramą gaus tik tie ūkininkai, kurie negavo nacionalinės kompensacijos, draudimo išmokų ar kitos ES paramos už suniokotus pasėlius.

Pernai derliaus nuėmimo laiku – rugpjūčio-spalio mėnesiais – liūtims nuniokojus pasėlius, ypač nukentėjo rytų Lietuvos ūkininkai. Vyriausybė skaičiuoja, kad nuostoliai galėjo siekti per 40 mln. eurų, bet patys ūkininkai įvardija kelis kartus didesnes sumas.