3 auksiniai darbdavio bruožai
Darb­da­vys – vi­sõs įmo­nės ar ku­rio nors pa­da­li­nio va­do­vas. Ne­pai­sant to, kad Lie­tu­vo­je vei­kia tūks­tan­čiai įmo­nių, darb­da­vio samp­ra­ta vis dar mig­lo­ta. Va­do­vau­jan­tis žmo­gus ne­re­tai įsi­vaiz­duo­ja­mas kaip ne­do­rė­lis ir šykš­tuo­lis. Bet kam sek­ti blo­gais pa­vyz­džiais?

1. Geras vadovas nepamiršta buhalterijos

Nedorėliai – ne pramanas. Jie nelenda iš šešėlių, lieka kažkur pogrindyje. Bet apie juos kalbama per televiziją. Rašoma laikraščiuose ir naujienų portaluose. Turbūt akivaizdu, kad verslininko įvaizdžiui tai neprideda solidumo. Konotacija „verslininkas – sukčius“ skverbiasi į visuomenę, virsta nuogirdomis, kurios vėliau ištransliuojamos kaip apkalbos.

Verta pakartoti: kam sekti blogais pavyzdžiais?

Nesąžiningame versle buhalteriai nereikalingi. Sąžiningoje įmonėje – veikiančioje atskaitingai – buhalterijos skyrius dirba išsijuosęs. Būti sąžiningiems nesunku, nes variantų, kaip tvarkyti buhalteriją, nestinga. Galima įdarbinti žmogų, galima pasinaudoti įmonių, teikiančių paslaugas verslui, paslaugomis. Paprastai jų teikiamos buhalterinės paslaugos kokybiškos; iškilus klausimui ar nesklandumui, suskumbama informuoti bei taisyti padėtį.

Buhalterijos specialistai prisideda prie šviesesnio šalies rytojaus. Tai nei kiek neperdėta mintis. Juk sąžiningai mokami mokesčiai yra vienas iš klestėjimo kertinių akmenų. Vadovas, puikiai suprantantis atskaitingumo reikšmę, griauna mitus apie nedorėlius

2. Geras vadovas nelaukia klestėjimo

Turbūt sutiksite, kad bet kurios įmonės gyvavimo sąlyga yra žinomumas. Galite išsinuomoti patalpas miesto centre, tačiau be nuorodų žmonės nesupras, kad kur nors netoliese teikiate paslaugas. Kaip mieste savo funkcijas puikiai atlieka iškabos, švieslentės ir panašūs daiktai, taip internete būtina paslaugų svetainė ar bent vienas kitas skelbimas.

Kaip galima tikėtis, kad pavyks suklestėti, jei apie prekes ar paslaugas žino tik mažas ratelis žmonių? Geras vadovas to ir nesitiki. Užuot svajojęs, skiria užduotis savo komandai – nestokoja dėmesio ir pastangų reklamai bei rinkodarai internete. Įmonių katalogas maloniai priims ir paskelbs įmonės rekvizitus, reklama socialiniuose tinkluose padės suintriguoti auditoriją – ir tai tik pora pavyzdžių. Svarbiausia, kad darbdavys virtualiosios aplinkos nesumenkintų.

3. Geras vadovas leidžia komandai tobulintis

Ir trečias auksinio vardo vertas darbdavio bruožas – skatinti. Šiuokart kalbame ne apie premijas (kurios, beje, irgi labai geras sprendimas), bet apie įvairius kursus, seminarus. Pavyzdžiui, keliems darbuotojams apmokami anglų kalbos kursai – taip komandos nariai ne tik jaučiasi įvertinti. Išklausę kursus jie bus dar profesionalesni, pasiryžę tikslingai dirbti.

Tikriausiai atkreipėte dėmesį, kad personalas įvardytas kaip komanda. Tai vis dažniau vartojamas žodis, kuriuo norima parodyti, jog įstaigos darbuotojai – lygūs, kad visi procesai vyksta komandiniu, o ne viršenybės principu.

Reikšmingi visi dalykai

Galima reklamuotis, galima turėti daug klientų, netgi pelną šakėmis vartyti. Bet iš visko išeis šnipštas, jei netvarkomi buhalteriniai reikalai. Privalu pasirūpinti, kad šį darbą atliktų patikimas specialistas. Žinoma, svarbu, kad ne vien buhalterijos, bet ir visų kitų skyrių personalui būtų suteikiamos atitinkamos sąlygos: patogi darbo vieta, priimtinas atlyginimas. Kvalifikacijos kėlimas taip pat aktualus ir visapusiškai naudingas – juk sėkmė priklauso ne tik nuo darbuotojų motyvacijos, bet ir nuo įgūdžių bagažo.

Darbdaviui tenka nemažai uždavinių. Nuo to, kaip pavyksta juos išspręsti, priklauso ir komandos mikroklimatas.

Užs.AR-596