25-oji RESTA orientuojasi į universalumą
Šie­met Lie­tu­vo­je 25 kar­tą su­reng­tos kas­me­ti­nės sta­ty­bų par­odos RES­TA 2018 pa­grin­di­nė te­ma – uni­ver­sa­li sta­ty­ba. Ba­lan­džio 25–28 die­no­mis vyks­tan­čia­me ren­gi­ny­je da­ly­vau­ja 500 įmo­nių iš Lie­tu­vos ir 18-os už­sie­nio vals­ty­bių.

Pasak parodos organizatorių, RESTA – viena sėkmingiausių ir ilgiausiai Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ organizuojamų renginių. Pastaraisiais metais parodoje kasmet dalyvauja ne mažiau kaip pusė tūkstančio įmonių iš Lietuvos ir daugelio Europos valstybių, o jos dalyvių geografija plečiasi. Be lietuvių, šiemet parodoje dalyvauja Baltarusijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Latvijos, Lenkijos, Nyderlandų, Norvegijos, Rusijos, Suomijos, Šveicarijos, Ukrainos, Vengrijos ir Vokietijos įmonės. Paroda atitinka aukščiausius tarptautinėms parodoms keliamus kokybės reikalavimus ir yra vienintelė Baltijos šalyse specializuota paroda, pelniusi Pasaulinės parodų verslo asociacijos UFI pripažinimą.

Šių metų akcentas – universali statyba

Pagrindinė parodos RESTA 2018 tema – universalaus dizaino principais paremta statyba, kai statiniai ir aplinka kuriami taip, kad gyventi, dirbti, ilsėtis ir naudotis jais būtų patogu visiems.

„Universalios statybos, kurios pradininkai – skandinavai, tematika sujungia visas statybos ir susijusias sritis, aiškiai atitinka visuomenės poreikį gyventi, dirbti ir ilsėtis patogiai, gyvenamąja aplinka naudotis lanksčiai, paprastai ir intuityviai. Šiųmetinėje parodoje pristatomi universalūs sprendimai, produktai, paslaugos ir idėjos. Čia galima susipažinti su universalia, kiekvienam tinkančia statyba ir jos produktais, architektūra ir inžinerine bei susisiekimo infrastruktūra, universaliais aplinkos elementais ir paslaugomis“, – „Lietuvos žinioms“ šių metų renginio koncepciją pristatė parodos projekto vadovė Indrė Reimorienė.

Be kitų renginių, parodos metu pirmą kartą rengiama ir tarptautinė konferencija „Universali statyba. Patogus gyvenimas žmonėms – naujos galimybės verslui“. Konferencijos organizatorių teigimu, pasitelkus universalaus dizaino principus, statiniai, aplinka ir infrastruktūra turi būti kuriami taip, kad taptų lankstūs ir tinkami visiems. Tai reiškia, kad įrengti pastatai ar sukurti produktai turi suteikti vienodą galimybę tuo pačiu daiktu naudotis kiekvienam, neišskiriant žmonių pagal jų sveikatos būklę, galimybes, amžių, kitas fizines savybes ar gyvenimo būdą. Tam, kad universalaus dizaino sąvoka būtų lengviau suprantama, konferencijoje pateikiamas pavyzdys, siūlant atkreipti dėmesį į namus, kuriuose nėra liftų – senyvi žmonės tampa tarsi įkalinti, nepatogumų taip pat patiria ir jaunos šeimos, kurioms reikia laiptais tempti į namus vaikų vežimėlius.

„Universali statyba yra glaudžiai susijusi ir su pastaraisiais metais parodoje akcentuota skaitmeninės statybos tematika. Lietuvoje savo pozicijas jau įtvirtinusi skaitmeninė statyba yra modernus įrankis, padedantis kurti šiuolaikiškus, universalius, visuomenės poreikius atitinkančius pastatus, infrastruktūrą ir aplinką. Todėl parodoje jau trečius metus veikia Skaitmeninės statybos salė“, – aiškino I. Reimorienė.

Žalioji ekspozicija ir mugė

Viena iš parodoje veikiančios žaliosios ekspozicijos įdomybių yra figūrinis augalų karpymas (angl. topiary). Toks figūrinis augalų formavimas, suteikiant jiems atpažįstamas gyvūnų, daiktų ar reiškinių, pavyzdžiui, debesų, formas, yra žinomas nuo antikos laikų ir laikomas sodininko meistriškumo viršūne.

Parodos RESTA 2018 metu vyksta ir sodinukų mugė. Joje galima įsigyti vynuogių, šilauogių, riešutmedžių sodinukų, prieskoninių augalų, sukulentų, sumedėjusių bijūnų, netradicinių rožių daigų, vandens telkinių želdinimui skirtų augalų ir kitų sodinukų.

„Parodos metu žaliojoje ekspozicijoje galima apžiūrėti „Skulptūrų parko“ ekspoziciją, kurioje – net apie 200 eksponatų. Rengiami ir edukaciniai užsiėmimai, norintiems susipažinti, kaip kuriamos skulptūros. Be to, paskutinę parodos dieną, šeštadienį, specialiai įrengtoje rekordiškai ilgoje ir originalioje terasoje lankytojų lauks vėlyvieji pusryčiai“, – pasakojo I. Reimorienė.

Kaip ir kasmet, RESTOS temų įvairovė labai plati: tai ir pažangiausios statybų, interjero kūrimo medžiagos bei technologijos, gyvenamosios aplinkos projektavimas, įrengimas ir priežiūra, būsto valdymo bei apsaugos sistemos ir dar daugelis kitų dalykų, kurie ateina ar netrukus ateis į kiekvieno būstą ir gyvenamąją aplinką.

Statybų parodų RESTA dalyviai

MetaiDalyvių skaičius
2012528
2013530
2014536
2015545
2016550
2017540
2018500

Šaltinis: „Litexpo“