2017 metais „Agrochemos“ grūdų pardavimai išaugo dvigubai
Vie­nam di­džiau­sių Lie­tu­vo­je kon­cer­nų „A­che­mos gru­pė“ pri­klau­san­ti įmo­nių gru­pė „Ag­ro­che­ma“ 2017 me­tais ga­vo 137 proc. dau­giau pa­ja­mų nei 2016-ai­siais. Gru­pė­je di­džiau­siais au­gi­mas už­fik­suo­tas grū­dų pre­ky­bos sri­ty­je – grū­dų par­da­vi­mai iš­au­go 181 proc. pa­ly­gin­ti su 2016 me­tais. Bend­ros gru­pės in­ves­ti­ci­jos sie­kė 3,6 mln. eu­rų, sa­ko­ma „A­che­mos gru­pės“ pra­ne­ši­me spau­dai. 

„Agrochemos“ grupę sudaro: UAB „Agrochema“, UAB „Žemaitijos grūdai“, SIA „Agrochema Latvia“ ir OÜ „Agrochema Eesti“.

Pasinaudoję gerąja abiejų kompanijų patirtimi, sukursime vieną stipriausių agroverslo bendrovių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Lietuvos rinką aptarnaujanti UAB „Agrochema“ 2017 metais gavo 140 proc. daugiau pajamų negu 2016-aisiais. Pernai įmonė investavo 2,2 mln. eurų. Didžiausia dalis šių lėšų buvo nukreipta į elevatorių plėtrą, pritaikant juos efektyvesniam klientų aptarnavimui.

Latvijoje veikianti SIA „Agrochema Latvia“ investavo į skystųjų trąšų plėtrą. Tikimasi, kad Lietuvos augintojų įvertintas skystųjų trąšų efektyvumas taps geru pavyzdžiu ir Latvijos augintojams.

„2017 metais pajamos iš esmės didėjo dėl sparčiai augančios prekybos grūdais apimties. Tai daugiausia lėmė tikslinės investicijos ir ilgalaikis kryptingas darbas Lietuvoje bei Latvijoje. 2017-aisiais, palyginti su 2016 metais, pardavimo pajamas smarkiai padėjo padidinti ir gerėjantis profesionalumas, aktyvūs darbuotojų komandų veiksmai, sprendimų priėmimo laiko ir logistikos grandinės sutrumpinimas, taip pat – sklandi partnerystė su uosto krovos kompanija KLASCO ir augantis klientų bei partnerių pasitikėjimas įmone“, – kalbėjo UAB „Agrochema“ generalinis direktorius Darius Karpavičius.

Pasak vadovo, trąšų ir augalų apsaugos priemonių pardavimui daugiausia įtakos turėjo gamtinės sąlygos. Gausūs krituliai 2017 metų rudenį vėlino žieminių javų ir rapsų sėją, trukdė kokybiškai paruošti dirvas ir tinkamai pasirengti pavasariui. Dalis planuotų pasėti žiemkenčių liko nepasėti, o dalis pasėtų dėl permirkusių dirvų buvo nepatręšti. Vis dėlto biriųjų ir skystųjų trąšų sandėliavimo, prekybos bei logistikos tinklo optimizavimas padėjo „Agrochemai“ išlaikyti turimas pozicijas trąšų rinkoje.

2017 metų pabaigoje koncernas „Achemos grupė“ užbaigė sandorį ir įsigijo UAB „LP grupė“, valdančią AB „Litagros prekyba“, UAB „Joniškio elevatorius“ ir SIA „Litagra“, kurios vykdo analogišką veiklą kaip „Agrochema“.

„2018 metais stengsimės būti dar arčiau savo klientų ir labai daug dėmesio skirsime „Agrochemos“, „Litagros prekybos“ grūdų prekybos ir elevatorių verslo integracijai, trąšų, augalų apsaugos priemonių, sėklų bei kitų produktų pardavimų didinimui ir mažmeninių parduotuvių tinklo plėtrai. Planuojame toliau stiprinti vadovų ir specialistų komandas, investuoti į jau dabar sėkmingai su augintojais dirbančių vadybininkų profesionalumą. Pasinaudoję gerąja abiejų kompanijų patirtimi, sukursime vieną stipriausių agroverslo bendrovių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje“, – sakė Darius Karpavičius.

Šiais metais „Agrochemos“ įmonių grupė planuoja investuoti 3,7 mln. eurų į elevatorių tinklo efektyvinimą, skystųjų trąšų vartojimo skatinimą ir tinklo plėtrą.