„Vilniaus vandenys“ žada amnestiją vagims
Vil­niaus gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi pra­neš­ti apie kai­my­nų ir bi­čiu­lių sa­va­va­liš­ką pri­si­jun­gi­mą prie cen­tra­li­zuo­to van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tvar­ky­mo tink­lų ar­ba pa­ska­tin­ti juos tink­lais nau­do­tis le­ga­liai. O tiems, ku­rie iki sau­sio 31 die­nos sa­va­no­riš­kai pri­si­pa­žins va­gian­tys van­de­nį iš tie­ki­mo bend­ro­vės, ža­da­ma am­nes­ti­ja – jiems ne­bus tai­ko­mos sank­ci­jos, ku­rios ga­lė­tų siek­ti iki 10 tūkst. eu­rų.

Tokie pažadai viešai deklaruojami bendrovės „Vilniaus vandenys“ interneto svetainėje bei klientams siunčiamose trumposiose žinutėse. Įmonė pripažįsta, kad šiuo metu patiekia daugiau vandens, nei deklaruoja klientai, todėl įtaria, kad dalis vandens vagiama savavališkai prisijungus prie centralizuoto vandentiekio.

Kas mėnesį „Vilniaus vandenų“ specialistai fiksuoja apie dešimtį pažeidimų, kai savavališkai prisijungiama prie centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų.

Kiek vandens gali būti nelegaliai sunaudojama, bendrovė neatskleidžia, tačiau teigia, jog kas mėnesį nustato dešimtis pažeidėjų.

Prisipažinusiųjų nebaus

„Vilniaus vandenų“ klientai savo išmaniuosiuose įrenginiuose pastarosiomis dienomis sulaukia tokio turinio trumpųjų žinučių: „Jei jūsų kaimynas ar bičiulis neteisėtai naudojasi „Vilniaus vandenų“ paslaugomis, paskatinkite jį tapti teisėtu klientu – iki sausio 31 d. netaikomos sankcijos.“

„Šiuo metu tiekiame daugiau vandens, nei deklaruoja klientai. Dalis šių nuostolių atsiranda dėl nesandarių tinklų, bet kita dalis – dėl vagysčių. Be to, dėl savavališko prisijungimo prie lietaus ir nuotekų tinklų esame priversti tvarkyti ir didesnius nuotekų kiekius. Taip ne tik įmonė patiria didesnes veiklos sąnaudas – nuostolius yra priversti padengti tvarkingai už paslaugas mokantys klientai. Todėl mūsų tikslas yra ne bausti, o išsiaiškinti tikrąjį klientų skaičių, padėti jiems tapti teisėtais klientais“, – tikina Virgilijus Žukauskas, laikinai einantis „Vilniaus vandenų“ generalinio direktoriaus pareigas.

Įmonė žada, jog visiems gyventojams (akcijos sąlygos negalioja verslo klientams), „dėl įvairių priežasčių tapusiems neteisėtais klientais, nebus taikomos sankcijos“. Jie esą gaus visą reikalingą įmonės specialistų pagalbą, galės iškart teisėtai naudotis paslaugomis, o būtinus dokumentus – susitvarkyti per metus.

Nebaudžiami už padarytą nusižengimą gyventojai galės naudotis centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklais. Laikinai nuotekų tvarkymo paslauga bus teikiama ir tiems klientams, kurie prie centralizuoto nuotakyno dabar yra savavališkai prijungę savo paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus. Tikimasi, kad akcija leis patikslinti realiai aptarnaujamų klientų skaičių, o tai įmonei padės tinkamai planuoti tinklų plėtrą ir mažinti patiriamus nuostolius.

Trasą tiria dūmais

Šiuo metu bendrovė „Vilniaus vandenys“ turi menką galimybę pati nustatyti neteisėtus prisijungimo atvejus arba buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų pažeidimus.

Kai prasideda stipri liūtis, kai kurios nuotekų siurblinės itin greitai prisipildo. Apie tai praneša elektroninė stebėjimo sistema, tad esą galima identifikuoti miesto gatves, kuriose galimai gausu nelegalių prisijungimų prie nuotekų tvarkymo sistemos.

Kas mėnesį „Vilniaus vandenų“ specialistai fiksuoja apie dešimtį pažeidimų, kai savavališkai prisijungiama prie centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų / Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Tokiose vietose specialistai vamzdynus tikrina dūmus generuojančiu įrenginiu. Pasirinktos gatvės atkarpoje dūmai ventiliatoriumi pučiami į nuotekų tinklą, šie sklaidosi vamzdyne ir kyla pro atviras angas (šulinių liukus, paviršinių nuotekų groteles, namų lietvamzdžius, netinkamai prijungtus vidaus tinklus voniose ar tualetuose). Tad pagal kylančius dūmus galima lengvai pastebėti, kur nusidriekę tinklai ir savavališkai prisijungta.

Pranešti apie savavališką prisijungimą prie „Vilniaus vandenų“ tinklų galima iki 2018 metų sausio 31 dienos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, specialistai žada tęsti tinklų patikrinimus dūmais ir vėl įprasta tvarka bausti pažeidėjus.

Skundikams premijos nenumatytos

„Šia akcija kvietėme neteisėtus klientus būti sąmoningus ir pasirūpinti savimi – pasinaudoti galimybe be jokių sankcijų pradėti teisėtai naudotis mūsų paslaugomis. Taip pat pakvietėme ir klientus pasirūpinti savo kaimynais ar bičiuliais – ne skųsti, o pasidalyti gera žinia apie vykstančią akciją. Mūsų tikslas yra ne bausti, norime skatinti sąmoningumą, išsiaiškinti tikrąjį klientų skaičių ir gerinti aptarnavimą, padėti dėl įvairių priežasčių procese užstrigusiems klientams susitvarkyti reikalingus dokumentus“, – vykdomą akciją „Lietuvos žinioms“ komentavo bendrovės „Vilniaus vandenys“ komunikacijos koordinatorė Raimonda Strazdauskaitė.

Ji sakė, kad nesąžiningi klientai neatsakingai naudoja gamtos išteklius. „Skatiname bendruomeniškumą ir atsakingą požiūrį ne tik šios akcijos metu. Nuolat veikia anoniminė linija, kuri leidžia pranešti apie pastebėtus pažeidimus ar galimai neteisėtus veiksmus. Už tokius pranešimus klientai nei materialiai, nei jokia kita forma nėra skatinami“, – sakė ji.

Pernai „Vilniaus vandenys“ gavo apie 20 pranešimų apie galimai neteisėtus prisijungimus prie tinklų ir naudojimąsi įmonės paslaugomis. Pusė iš jų pasitvirtino.

Neatskleidžia vagysčių masto

„Vilniaus vandenys“ pripažįsta, kad šiuo metu patiekia daugiau vandens, nei deklaruoja klientai, bet atsisako atskleisti, kiek, įmonės duomenimis, per metus vidutiniškai nelegaliai sunaudojama vandens. „Dalis nuostolių atsiranda dėl nesandarių tinklų, dalis dėl vagysčių, tad sunku tiksliai nustatyti, kiek vandens suvartojama neteisėtai, – aiškino R. Strazdauskaitė. – Tikimės, kad ši akcija padės sumažinti neteisėto naudojimosi mūsų paslaugomis atvejų ir taip leis sumažinti įmonės veiklos sąnaudas.“

Kas mėnesį „Vilniaus vandenų“ specialistai fiksuoja apie dešimtį pažeidimų, kai savavališkai prisijungiama prie centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų, nesumokėjus naudojamas vanduo iš vandens kolonėlių ar hidrantų, sugadinami apskaitos prietaisai ir panašiai.

Klientams tokiu atveju taikoma teisės aktuose numatyta atsakomybė. Dažniausiai, nustačius neteisėtą prisijungimą prie centralizuotai tvarkomų tinklų ir neteisėtą naudojimąsi įmonės paslaugomis, įteikiama sąskaitą už suteiktas paslaugas. Pasak. R. Strazdauskaitės, gyventojai tai dažnai supranta kaip baudą, nors iš tikrųjų taip nėra.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės numato, kad mokėtina suma, neteisėtai prisijungus individualaus namo nuotekų tinklus, gali siekti 7,5 tūkst. eurų, neteisėtai prisijungus prie centralizuoto vandentiekio – 3 tūkst. eurų. Jeigu neteisėtai naudojamasi abiem paslaugomis – gali tekti sumokėti ir 10 tūkst. eurų.