„Vilniaus pergalė“ siekia įsigyti „Naujosios Rūtos“ gamyklą
„Vil­niaus per­ga­lė“ an­tra­die­nį su­ta­rė, dėl kon­cer­nui „A­che­mos gru­pė“ pri­klau­san­čios įmo­nės „Nau­jo­ji Rū­ta“ pir­ki­mo po to, kai san­do­rį įgy­ven­din­ti leis Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba. Bend­ro­vė „Vil­niaus per­ga­lė“ įmo­nę „Nau­jo­ji Rū­ta“ ke­ti­na įsi­gy­ti di­din­da­ma veik­los pa­jė­gu­mus ir eks­por­to apim­tis, o vie­na di­džiau­sių įmo­nių gru­pių Lie­tu­vo­je – kon­cer­nas „A­che­mos gru­pė“ kon­di­te­ri­jos ga­mi­nių vers­lą par­duo­da, siek­da­ma to­liau op­ti­mi­zuo­ti sa­vo vers­lų port­fe­lį ir su­telk­ti dė­me­sį į tu­ri­mas stra­te­gi­nes veik­las.

„Siekiame koncentruoti grupės valdomų verslų profilį ir sutelkti investicijas daugiau į strategines veiklas tokias kaip chemijos pramonė, agroverslas, energetika, uosto krova ir kt. Todėl vadybiniai ir finansiniai resursai nukreipiami į koncerno strategines kryptis, kuriose matome didžiausią augimo potencialą bei sinergiją su kitomis grupės įmonėmis“, – pranešime spaudai cituojamas koncerno „Achemos grupė“ generalinis direktorius Linas Sabaliauskas.

2017 metais „Achemos grupė“ išplėtė savo žemės ūkio paslaugų verslą, įsigydama „Litagrą“, o šių metų pradžioje nukreipė investicijas į žaliosios energetikos projektus Čekijoje ir Kroatijoje. Šiose ir kitose strateginėse srityse planuojama tolimesnė plėtra bei investicijos.

Bendrovės „Vilniaus pergalė“ generalinis direktorius Rolandas Jančeris sako, kad įmonė jau ne vienerius metus nuosekliai auga ir plečiasi – ypač eksporto rinkose. Dėl to veiklos pajėgumų didinimas įsigyjant bendrovę „Naujoji Rūta“ su jos konditerijos gamykla yra natūralus žingsnis.

„Praėjusiais metais eksporto rinkose augome 28 proc. Šiuo metu savo produkciją eksportuojame į 35 pasaulio šalis – tarp jų į tokias rinkas kaip JAV, Kanada ar Pietų Afrikos Respublika. Šiuo įsigijimu pirmiausiai siekiame praplėsti veiklos apimtis, kad galėtume patenkinti visų rinkų, kuriuose vykdome veiklą poreikius“, – sako R. Jančeris. Pasak jo, įmonė taip pat planuoja investuoti į naujas gamybines linijas bei rekonstruoti gamyklą, kad ji atitiktų aukščiausius kokybės standartus.

Bendrovė „Naujoji Rūta“ pernai pagamino daugiau nei 2 tūkst. tonų produkcijos. Įmonės pajamos praėjusiais metais siekė 4,46 mln. eurų. Bendrovė veikia nuo 1993 metų.