„Verygmetis“ Lietuvoje – verslo niša latviams
Lie­tu­vo­je pa­si­ro­džiu­si Lat­vi­jos ke­lio­nių agen­tū­ros „Lat­tur“ rek­la­ma su­kė­lė juo­ko ir dis­ku­si­jų ban­gas vie­šo­jo­je erd­vė­je. Kom­pa­ni­jos rek­la­ma tei­gia, kad Lie­tu­vo­je ga­li­ma bal­suo­ti nuo 18 me­tų, ta­čiau Lat­vi­jo­je ga­li­ma dau­giau...

Panašiai skamba ir kita „Lattur“ reklama – „Sulaukei 18-os? Jau gali darytis tatuiruotę. Bet Latvijoje gali daugiau.“ Nesunku suprasti, kad šitaip bandoma „patraukti per dantį“ Lietuvoje šiemet įsigaliojusius alkoholio draudimus, kurie draudžia žmonėms iki 20 metų vartoti alkoholinius gėrimus.

Jūsų politikai perlenkė lazdą.

Visuomenėje nuomonės įvairios – vieniems tai labai taiklus pasišaipymas iš kritiškai mūsų visuomenėje vertinamų naujų alkoholio draudimų ir apribojimų, kitiems atrodo, kad „Lattur“ bando pasinaudoti politine mūsų šalies situacija, siekdami padidinti savo populiarumą.

Reklamą sukūrusios kelionių agentūros „Lattur“ direktorius Vadimas Čemis neslepia, kad jos idėja buvo būtent tokia: „Taip, Latvijoje galima daugiau, negu Lietuvoje.“

Jis pasakojo, kad turizmo agentūros atstovas su Lietuva dirba daugiau kaip 30 metų ir puikiai pažįsta mūsų šalies rinką, organizuoja poilsines keliones tiek į vieną, tiek į kitą šalį, turi daug draugų mūsų šalyje.

Lietuvoje gyvena V. Čemio krikšto dukra Ingrida, kuriai šiuo metu yra 18 metų. Pasak verslininko, ji su draugais nori kultūringai poilsiauti Latvijoje.

„Lietuvoje išėjo įstatymas, kad alkoholis leidžiamas tik nuo 20 metų. Jūsų politikai perlenkė lazdą, – kalbėjo latvis. – O pas mus galima nuo 18 metų. Taip, reklamoje yra šis kontekstas“.

Tačiau V. Čemis patikino, kad girtuokliavimas yra blogis ir pasisako už kultūringą laisvalaikį. Jis prisiminė, kad į Latviją atvykdavę britai išsiskyrė girtavimu ir latviams tai nepatiko. Tačiau gali būti puoselėjamos kultūringo gėrimo tradicijos, kaip, tarkime, Vakarų Europoje.

Pasak kelionių agentūros „Lattur“ vadovo, Latvijoje daug gražių švenčių, tokių kaip Ligo (latviškos Joninės), Dainų šventė ir taip toliau. Taip pat gal kas nors tiesiog nori surengti bernvakarį ar mergvakarį, išleistuves kaimyninėje šalyje.

„Jauni lietuviai klausia: o kaipgi Latvijoje? Gauna atsakymą, kad ten galima saikingai vaišintis nuo 18 metų, liberalesnė aplinka. O Lietuvoje, kaip žinia, – draudimai iki 20 metų. Jei yra paklausa, tai atsiras ir pasiūla“, – verslo principus dėstė V. Čemis. Todėl kelionių agentūra pasirinko atitinkamą reklamą Lietuvoje.

„Vis dėlto pagrindinis siekis, kad Lietuvos jaunimas atvyktų ir geriau susipažintų su Latvija. Juk esame kaimyninės šalys, turime draugauti“, – patikino verslininkas.

Kita vertus draudimai ir Lietuvoje ne visada veikia. Lietuvos kaimo turizmo asociacijos tarybos pirmininkė Gitana Mileikaitė atskleidė, kad po naujų metų nepastebėta pokyčių kaimo turizmo paklausoje. Žmonės toliau nuomojasi sodybas įvairioms šventėms, tarp jų ir šimtadieniams (kurių metu dvyliktokai negali vartoti alkoholio).