„Valstiečiai“ siūlo PVM lengvatą ekologišką energiją vartojantiems automobiliams
Sie­kiant ska­tin­ti at­si­nau­ji­nan­čią ir eko­lo­giš­ką ener­gi­ją var­to­jan­čių trans­por­to prie­mo­nių įsi­gi­ji­mą, nuo 2019 me­tų sau­sio siū­lo­ma tai­ky­ti leng­va­ti­nį pri­dė­ti­nės ver­tės (PVM) mo­kes­tį hib­ri­di­nių va­rik­lių, o taip pat elek­tra ar ki­ta at­si­nau­ji­nan­čia ener­gi­ja va­ro­moms trans­por­to prie­mo­nėms ir jų re­mon­tui.

Tokias Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas, kurios galiotų iki iki 2025 metų, Seime registravo Aplinkos apsaugos komitete dirbantys „valstiečiai“ Virginija Vingrienė ir Kęstutis Mažeika.

Pataisos numato, kad hibridinių variklių transporto priemonėms (kai transporto priemonė yra iš dalies ekologiška) būtų taikomas 9 proc. PVM tarifas, o 5 proc. – visiškai ekologiškoms ar naudojančioms atsinaujinančią energiją transporto priemonėms.

Pataisos iniciatoriai sako, kad lengvata būtų taikoma ribotą laiką, iki 2025 metų – „tam, kad sukurti ekologiškų transporto priemonių rinką ir infrastruktūrą“.

Dabar 5 proc. lengvatinis PVM tarifas taikomas vaistams, o 9 proc. – keleivių vežimui, spaudai, knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams, viešbučiams, centralizuotam šildymui . Įprastas PVM tarifas šiuo metu yra 21 proc., jis galioja nuo 2009 metų rudens.