„Siemens“ pradeda kurti naujos kartos traukinius
Pa­sau­li­nė tech­no­lo­gi­jų ly­de­rė Vo­kie­ti­jos kom­pa­ni­ja „Sie­mens“ pla­nuo­ja per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus su­kur­ti elek­tri­nį trau­ki­nį, ku­ris ga­lė­tų bū­ti va­ro­mas ku­ro ele­men­tais.

Vokietijos koncernas pasirašė susitarimą su kanadiečių kompanija „Ballard Power Systems“, plėtojančia kuro elementų technologiją. Naujos kartos traukiniai su kuro elementais bus paremti prieš dvejus metus debiutavusia universalia „Siemens Mireo“ traukinio platforma.

Pasitelkus „Mireo“ platformą ketinama sukurti modulinę traukos sistemą su naujais kuro elementais, kurie turėtų ilgesnį eksploatacijos ciklą, didelį energinį tankį ir išaugusį efektyvumą. Tokie elektriniai traukiniai su kuro elementais galėtų būti naudojami tiek elektrifikuotuose, tiek įprastuose geležinkelių ruožuose, o ilgainiui jie pakeistų dyzelines geležinkelių transporto priemones.

Dėl lengvasvorės konstrukcijos, elektrinių komponentų našumo ir pažangaus elektrinės sistemos valdymo „Mireo“ traukinai išsiskiria iki 25 proc. mažesniu energijos poreikiu, palyginti su kitais tokį patį keleivių skaičių galinčiais gabenti traukiniais. Todėl ši platforma gali būti lanksčiai eksploatuojama ir pritaikyta alternatyviems energijos šaltiniams – naujo tipo traukiniams elektros energija ateityje galės būti tiekiama ir iš tinklo, ir iš kuro elementų.

Tyrimų srityje kuriant naujos kartos traukinius bus bendradarbiaujama ir su RWTH Aacheno universitetu, tam Vokietijos federalinė transporto ir skaitmeninės infrastruktūros ministerija yra numačiusi skirti 12 mln. eurų finansavimą.

Susidomėjimas aplinkai draugišku, nulinės anglies dvideginio emisijos transportu didėja visose srityse – ir krovinių, ir keleivių pervežime. „Siemens“ tikisi, kad ištobulinus kuro elementų technologiją traukiniuose, vėliau ji galės būti pritaikyta ir kitose transporto rūšyse. Pirmieji kuro elementais varomi traukiniai turėtų būti pristatyti iki 2021 metų.

„Siemens“ – viena didžiausių pasaulyje energijos, išteklių tausojimo technologijas tiekianti bendrovė, pirmauja taikydama dujų ir garo turbinų rinkoje bei energijos perdavimo technologijų sprendimus. 2017 bendrovės pajamos siekė 83 mlrd. eurų, o grynasis pelnas – 6,2 mlrd. eurų. Įmonėje dirbo 377 tūkst. darbuotojų.