„Ryanair“ ir vėl keičia rankinio bagažo taisykles
Pra­ėju­siais me­tais pi­gios avia­li­ni­jos „Rya­nair“ pa­skel­bė, kad nuo lap­kri­čio mė­ne­sio pla­nuo­ja keis­ti ran­ki­nio ba­ga­žo po­li­ti­ką. Kom­pa­ni­ja ar­gu­men­tuo­ja, kad taip nu­spręs­ta pa­sielg­ti sie­kiant pa­spar­tin­ti ke­lei­vių įlai­pi­ni­mą į or­lai­vius.

Tiesa, lapkritį Airijos skrydžių bendrovės planas neįsigaliojo. Tuomet paskelbta, kad bagažo politika keičiasi nuo 2018 m. sausio 15 d., t.y. jau nuo kito pirmadienio.

Svarbiausi punktai

Nuo sausio 15 d. į „Ryanair“ orlaivį galite įsinešti tik vieną rankinį bagažą. Išimtys galioja tiems, kurie įsigijo „Priority & 2 Cabin Bags“ bilietus.

Visiems kitiems, t.y. pirmenybės neturintiems keleiviams, į lėktuvo saloną bus leidžiama pasiimti tik vieną mažesnį rankinio bagažo vienetą, o antrasis (paprastai kiek didesnis lagaminas) prie įlaipinimo vartų turės būti atiduotas į lėktuvo bagažo skyrių. Ši paslauga bus teikiama nemokamai.

Mažas, leistinas įsinešti į lėktuvą bagažas (rankinė arba kompiuterio dėklas) turi neviršyti 35x20x20cm išmatavimų ir lengvai tilpti po priešais lėktuvo sėdynę esančia kėde.

„Priority & 2 Cabin Bags“ bilietų savininkai

Jei pirkdami bilietus įsigijote „Priority & 2 Cabin Bags“, „Flexi Plus“, „Plus“ ar „Family Plus“ bilietus, į orlaivį galėsite įsinešti du rankinio bagažo vienetus.

Mažasis bagažo vienetas neturi viršyti 35x20x20cm išmatavimų ir lengvai tilpti po priešais lėktuvo sėdynę esančia kėde.

Antrasis bagažo vienetas turi sverti nedaugiau 10 kg ir neviršyti 55x40x20cm išmatavimų.

Neįvykdžius šių reikalavimų už papildomą bagažą gali tekti papildomai mokėti £50.