„Pieno žvaigždės“ investuoti Rusijoje neplanuoja
Vie­na di­džiau­sių ša­ly­je pie­no per­dir­bi­mo bend­ro­vių „Pie­no žvaigž­dės“ ne­igia ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džiu­sius pra­ne­ši­mus apie ke­ti­ni­mus in­ves­tuo­ti į nau­ją sū­rio ga­myk­lą Ru­si­jo­je.

„Įmonė tokių planų neturi“, – teigiama per „Nasdaq“ Vilniaus biržą išplatintame „Pieno žvaigždžių“ pranešime.

Apie planuojamas „Pieno žvaigždžių“ investicijas pirmadienį išplatintame pranešime pranešė Maskvos srities žemės ūkio ir maisto ministerija. Šiuo metu jos interneto tinklapyje dar yra nuoroda į minėtą pranešimą, tačiau pats pranešimas jau nepasiekiamas.

Rusijos naujienų agentūra „ITAR-TASS“, remdamasi šiuo pranešimu, skelbia, kad „Pieno žvaigždės“ į sūrių gamyklą Dmitrovo rajone, Pamaskvėje, ketina investuoti apie 1 mlrd. rublių (apie 14,1 mln. eurų). Gamyklos projektiniai pajėgumai turėtų siekti 12 tūkst. tonų, ji turėtų pradėti veikti 2019 metais.

Dmitrovo rajone steigiamas sūrių klasteris yra bandomasis Maskvos sritiems agropramoninio parko projektas. Maskvos srities atstovai anksčiau skelbė, kad 2018 metais planuoja savo lėšomis sukurti šio parko infrastruktūrą, o klasteryje galės įsikurti iki 10 gamybos įmonių, kurios būtų kompensuota iki 20 proc. investicijų.

Rusija 2014 metų rugpjūtį uždraudė maisto ir žemės ūkio produktų, įskaitant pieno produktus, importą iš Europos Sąjungos ir kitų Vakarų valstybių. Iki embargo „Pieno žvaigždės“ į Rusiją eksportuodavo 30–35 proc. produkcijos, vienas populiariausių bendrovės gaminių buvo „Svalios“ fermentinis ir lydytas sūris.

„Pieno žvaigždžių“ akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Vilniaus biržos Oficialiajame prekybos sąraše.