„Oro navigacija“ į biudžetą sumokės 500 tūkst. eurų pelno įmoką
Vals­ty­bės įmo­nė „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ šie­met pa­pil­dys ir vals­ty­bės biu­dže­tą. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja pir­ma­die­nį pa­tvir­ti­no įmo­nės val­dy­bos spren­di­mą, ku­riuo į biu­dže­tą iš 2017 m. įmo­nės už­dirb­to pel­no „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ su­mo­kės 500 tūkst. eu­rų pel­no įmo­ką.

„Nors įmonės veikla yra griežtai reglamentuojama tarptautiniais teisės aktais ir finansavimo iš valstybės biudžeto įmonė negauna, džiaugiamės šiemet pirmą kartą galėdami papildyti valstybės biudžetą“, – pranešime spaudai sako įmonės generalinis direktorius Mindaugas Gustys.

Patvirtintas audituotas 2017 m. „Oro navigacijos“ gautas grynasis pelnas siekė 1,5 mln. eurų, o mokestis už 2017 m. valstybės turto naudojimą patikėjimo teise sudarė 299 tūkst. eurų.

„Oro navigacija“ per 2018 m. pirmąjį ketvirtį uždirbo 6,7 mln. eurų pajamų. Pajamų planą įmonė viršijo 11,3 proc.

Per pirmus tris šių metų mėnesius įmonės sąnaudos siekė 5,6 mln. eurų ir buvo 20,9 proc. mažesnės nei planuota. Įmonės personalo sąnaudos buvo 856 tūkst. eurų mažesnės nei planuotos, pagrindinės įrangos išlaikymo sąnaudos – 310 tūkst. eurų mažesnės nei planuotos, ryšių paslaugų sąnaudos – 203 tūkst. eurų mažesnės nei planuotos, elektros energijos sąnaudos – 102 tūkst. eurų mažesnės nei suplanuota.

Įmonė iš pagrindinės veiklos – oro navigacijos paslaugų teikimo – per 2018 m. pirmąjį ketvirtį gavo 6,5 mln. eurų pajamų, o tai yra 8,7 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu, kai gautos pajamos siekė 6 mln. eurų. Pagrindinės veiklos pajamos per šių metų sausį-kovą sudarė 97,5 proc. visų pajamų. Iš jų 81,9 proc. sudarė pajamos iš maršruto paslaugų, likusi dalis – pajamos iš terminalo paslaugų.

Per pirmąjį šių metų ketvirtį skrydžių vadovai Lietuvos oro erdvėje aptarnavo 54,4 tūkst. skrydžių – 9,5 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Tris ketvirtadalius iš jų sudarė tranzitiniai skrydžiai, aptarnauta 40,8 tūkst. Lietuvos oro erdvę tranzitu kirtusių orlaivių. Palyginus su pernai tuo pačiu laikotarpiu, aptarnautų tranzitu per Lietuvą skridusių lėktuvų skaičius išaugo 10,2 proc.