„Microsoft Lietuva“ palieka Ainis Kavaliauskas
Bend­ro­vė­je „Mic­ro­soft Lie­tu­va“ – va­do­vų po­ky­čiai. Da­bar­ti­nis va­do­vas Ai­nis Ka­va­liaus­kas nu­spren­dė tęs­ti kar­je­rą už „Mic­ro­soft“ ri­bų. Kol bus pa­skir­tas nuo­la­ti­nis nau­jas va­do­vas, lai­ki­nai Lie­tu­vos biu­rui va­do­vaus Re­na­te Straz­di­na, šiuo me­tu ei­nan­ti „Mic­ro­soft Lat­vi­ja“ va­do­vės par­ei­gas.

A. Kavaliauskas ateinančius tris mėnesius dar darbuosis „Microsoft Lietuva“ ir padės užtikrinti, kad pokyčių periodas būtų sėkmingas ir sklandus. R. Strazdina kartu su vietine Lietuvos komanda ir toliau sieks padėti šalies bendrovėms ir organizacijoms sėkmingai skaitmenizuotis bei stiprins vietinę partnerių ekosistemą. R. Strazdina taip pat toliau vadovaus ir Latvijos biurui.

„Ainis padarė didelę teigiamą įtaką mūsų verslui Lietuvoje ir padėjo pamatus dar stipresniems teigiamiems pokyčiams ateityje“, – sako Hristo Manov, „Microsoft“ vadovas Baltijos ir Adrijos jūros regionui.

A. Kavaliauskas prie „Microsoft“ prisijungė 2015 metais.