„Litagros prekyba“ veiks po „Agrochema“ prekės ženklu
Ša­lies že­mės ūkio pa­slau­gų ir pro­duk­tų rin­ko­je po­ky­čiai – įmo­nė „Li­tag­ros pre­ky­ba“, ku­rią pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je įsi­gi­jo UAB kon­cer­nas „A­che­mos gru­pė“, kei­čia pa­va­di­ni­mą į „Ag­ro­che­ma plius“ ir pa­slau­gas teiks nau­do­da­ma „Ag­ro­che­ma“ pre­kės ženk­lą, sa­ko­ma įmo­nės pra­ne­ši­me. 

„Agrochema“ generalinis direktorius Darius Karpavičius sako, kad įmonės klientams šie pokyčiai bus tik į naudą ir leis naudotis dar platesniu prekių, paslaugų, prekybos vietų ir elevatorių tinklu.

Mūsų tikslas būti dar arčiau savo klientų, todėl jau pradėjome abiejų įmonių grūdų prekybos bei elevatorių verslo integraciją.

Ūkininkams daugiau vertės

„Iš paslaugų teikimo naudojant bendrą „Agrochema“ prekės ženklą mūsų klientai turės daugiau naudos. Savo stiprybes ir patirtį po vienu prekės ženklu apjungdamos vienos iš pirmaujančių žemės ūkio paslaugų ir produktų įmonių šalyje, neabejojame, gebės geriau atliepti klientų poreikius“, – sako D. Karpavičius.

Anot D. Karpavičiaus, ūkininkams atsiveria itin platus prekybos vietų ir elevatorių tinklas. Bet kurioje žemės ūkio veiklos grandinėje reikiamus produktus ir paslaugas bus galima gauti dar paprasčiau – iš vieno tiekėjo.

„Mūsų tikslas būti dar arčiau savo klientų, todėl jau pradėjome abiejų įmonių grūdų prekybos bei elevatorių verslo integraciją. Taip pat ketiname pasiūlyti platesnį trąšų, augalų apsaugos priemonių, sėklų ir kitų produktų asortimentą, numatome ir mažmeninių parduotuvių tinklo plėtrą“, – tikina D. Karpavičius.

Siekia vertę kuriančių partnerysčių

„Agrochema“ generalinis direktorius sako, kad nuo šiol ir buvusią „Litagros prekybą“ apimantis „Agrochema“ prekės ženklas atspindi siekį žemės ūkio sektoriuje kurti šiuolaikišką, į abipusį augimą ir vertės kūrimą orientuotą bendradarbiavimą su žemės ūkio sektoriaus atstovais. Būtent tokie santykiai, D. Karpavičiaus įsitikinimu, reikalingi norint vystyti modernų ir pridėtinę vertę kuriantį žemdirbystės sektorių Lietuvoje.

„Dviejų didžiulę patirtį turinčių žemės ūkio paslaugų įmonių apsijungimas po vienu prekės ženklu ne tik praplečia mūsų prekių, paslaugų, prekybos vietų ir elevatorių tinklą, bet ir sukuria sąlygas kokybiniam proveržiui žemės ūkio paslaugų sektoriuje. Norime parodyti, kad paslaugų teikėjų ir žemės ūkio veikla besiverčiančiųjų partnerystės gali būti tvarios, grįstos realia nauda ir įsigilinimu į individualius poreikius“, – sako „Agrochema“ generalinis direktorius.

Kiekvieno ūkio poreikiams

Šiuolaikinis žemės ūkio sektorius vadovaujasi panašiais principais kaip ir kitos vertę kuriančios industrijos. Tai orientacija į ateitį, lankstumas ir pažanga. Būtent šiuos principus, anot D. Karpavičiaus, ir propaguoja „Agrochema“, o sustiprėjusi galės dar geriau realizuoti savo veikloje. Be to, dar platesnis prekių ir paslaugų asortimentas leis patenkinti tiek stambių, tiek ir smulkių ūkių poreikius.

Nors įmonės veiks kaip atskiri juridiniai subjektai, jų klientai to nejus. Bendroves vienys bendras prekės ženklas, vertybės, produktų ir paslaugų asortimentas, komunikacija bei požiūris į klientus.