„Linava“ transporto draudimo paslaugas pasiūlys gruodį
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­ja „Li­na­va“ ti­ki­si, kad jos stei­gia­ma drau­di­mo bend­ro­vė leng­vų­jų ir su­nkių­jų trans­por­to prie­mo­nių ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės bei kas­ko drau­di­mo pa­slau­gas ga­lės pa­siū­ly­ti dar šie­met.

„Preliminariam Lietuvos banko svarstymui bendrovės verslo planas ir kandidatai į valdybą bus pateikti balandžio 30 dieną. Jei bus nesklandumų, turėsime laiko juos ištaisyti iki birželio 30 dienos, kai pagal planą ketiname priduoti visus paruoštus dokumentus draudimo bendrovės licencijai gauti“, – sakė „Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas. Anot jo, asociacija draudimo bendrovei kurti yra numačiusi 6,5 mln. eurų, pirmąjį draudimo liudijimą tikisi išduoti gruodžio 1 dieną.

„Planai optimistiniai, bet stengiamės į juos įtilpti ir kol kas nevėluojame“, – tvirtino E. Mikėnas.

„Linava“ tikisi, kad jos steigiama draudimo bendrovė stabilizuos pastaruoju metu augančias draudimo kainas vežėjams.

„Mūsų tikslas yra skaidri ir tvari draudimo bendrovė, galinti konkuruoti su dabar esančiomis draudimo bendrovėmis ir siekti, kad draudimo rinkoje kainos stabilizuotųsi“, – teigė E. Mikėnas.

Latvijoje registruotos draudimo bendrovės „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje direktorius Tadeušas Podvorskis ramiai reagavo į naujo rinkos žaidėjo atsiradimo galimybę. „Dirbdami laisvos, konkuruojančios rinkos sąlygomis, mes į šiuos planus reaguojame kaip į bet kurio naujo žaidėjo norus ateiti į rinką. Dirbame įprastai“, – teigė T. Podvorskis. Jis nekomentavo, ar „Linavos“ valdomos draudimo bendrovės atsiradimas gali paskatinti draudimo paslaugų kainų mažėjimą.

„Šio klausimo komentuoti negalime, nes tai gali prieštarauti Konkurencijos įstatymo reikalavimams“, – sakė T. Podvorskis.

Lenkijos PZU grupei priklausančio „Lietuvos draudimo“ Draudimo rizikos departamento direktorius Julius Kondratas teigė, kad naujos bendrovės atėjimas rinkai gali būti naudingas.“Transporto priemonių privalomojo draudimo rinka, ypatingai vežėjų segmentas, dėl kylančio avaringumo ir brangstančių automobilių detalių, technologijų ir servisų įkainių Lietuvos banko duomenimis išlieka nuostolinga. (...) Jei būtų pasiūlyti nauji sprendimai, leidžiantys bent jau išvengti nuostolių šiame segmente, tiek vartotojai, tiek draudikai tokius sprendimus sveikintų“, – kalbėjo J. Kondratas.

Pastaraisiais metais transporto įmonės reiškia nepasitenkinimą dėl augančių draudimo paslaugų kainų. Dėl šios priežasties ir „Linava“ pradėjo aktyviau svarstyti savo draudimo bendrovės sukūrimą.

Transporto priemonių draudikų biuro direktorius Algimantas Križinauskas anksčiau teigė, jog kai kurioms vežėjų įmonėms didesnės draudimo kainos nustatomos, nes jų vairuotojai padaro daugiau avarijų.