„Lietuvos geležinkelių“ laikas nesutampa su Lietuvos laiku?
Vals­ty­bi­nių „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ke­lei­vi­niai trau­ki­niai į pa­skir­ties vie­tą at­vyks­ta tiks­liai lai­ky­da­mie­si gra­fi­ko. Ke­lei­vio bi­lie­te nu­ro­do­mas at­vy­ki­mo į pa­skir­ties vie­tą lai­kas su­tam­pa su va­go­no švies­len­tė­je ro­do­mu lai­ku. Ta­čiau šis lai­kas nė­ra Lie­tu­vos lai­kas.

Tuo galėjo įsitikinti keleiviai, po Kalėdų švenčių iš Klaipdėdos grįžę į Vilnių valstybinių geležinkelių traukiniu.

Keleivinis traukinys, gruodžio 26 dieną iš Klaipėdos išvykęs 16.05 val. į Vilnių atvyko keleivio biliete nurodytu laiku 20.17 val. Būtent tokį laiką rodė keleivinio vagono švieslentėje įrengtas laikrodis, kai traukinys priartėjo prie Vilniaus geležinkelio stoties.

Tačiau šis laikrodis rodė ne Lietuvos laiką. Turintys telefonus ir laikrodžius keleiviai matė, jog Lietuvos laikas yra kitas ir neatitiko nei biliete nurodyto atvykimo laiko, nei rodomo laiko vagono švieslentėje.

Ne vienas keleivis gūžčiojo pečiais – kodėl traukinio Klaipėda – Vilinius keleivinio vagono švieslentėje rodomas netikslus Lietuvos laikas? Ar „Lietuvos geležinkelių“ laikrodis sąmoningai atsuktas atgal, kad rodytų keleivio biliete nurodytą traukino atvykimo į Vinių laiką – 20.17, nors traukinys į Vilnių iš tikrųjų atvyko 10 – 15 min. vėliau?

Įtarimus sustiprino ir tai, kad keleiviai nebuvo informuoti, jog traukinys vėluoja ir į paskirties vietą nespės atvykti pagal grafiką.

Neigia, jog klaidina sąmoningai

Pasiteiravome bendrovės, ar gali būti, jog „Lietuvos geležinkelių“ laikrodis sąmoningai atsuktas atgal, kad rodytų keleivio biliete nurodytą traukino atvykimo į Vinių laiką – 20.17 val?

„Dėl 10 minučių vėluojančio laikrodžio – apie bet kokį sąmoningą norą vėlinti ar anksti laikus traukinyje tikrai negali būti kalbos. Juk keleiviai, aptarnaujantis personalas taip pat turi laikrodžius ar išmaniuosius įrenginius, rodančius laiką. Todėl tai būtų paprasčiausiai nelogiška. Laikrodis tą dieną nebuvo sureguliuotas tinkamai, todėl turėjome tokią situaciją, kurią iškart ištaisėme“, – patikino „Lietuvos geležinkelių“ atstovas Tadas Valančius.

Valstybinė geležinkelių bendrovė laikraštį informavo, kad dalis „Lietuvos geležinkelių“ traukiniuose esančių laikrodžių yra reguliuojami automatiškai, dalis – rankiniu būdu. „10 minučių vėluojantis laikrodis gruodžio 26 dieną 16.05 val. Iš Klaipėdos į Vilnių vykusiame traukinyje tą dieną buvo nebuvo sureguliuotas tinkamai dėl žmogiškosios klaidos ir labai atsiprašome, jei šis atvejis sukėlė nepatogumų. Sužinojus apie netikslų laiką švieslentėje, jis iškart perprogramuotas ir ateityje tokių situacijų tikrai turėtume išvengti“, – „Lietuvos žinioms“ teigė T. Valančius.

Nesiseka atvykti laiku

Šiemet maršrutu Vilnius – Klaipėda ir Klaipėda – Vilnius vykę traukiniai nuolat vėlavo geležinkelio remonto darbų. Apie traukinių vėlavimą keleiviai būdavo informuojami iš anksto. Per šventes traukiniai vis dar vėluoja, tačiau bendrovė apie tai neinformuoja ir keleivių dėl jiems sukeltų nepatogumų neatsiprašo.

„Lietuvos žinios“ prašė „Lietuvos geležinkelius“ patikslinti, ar traukiniams atvykti į paskirties vietą nepavyksta dėl tebevykstančių remonto darbų.

Bendrovė atsakė, jog kaip ir planuota, šiuo metu didžioji dalis ruožo Vilnius-Klaipėda remonto darbų yra baigti. „Žinoma, smulkūs pavieniai bėgių priežiūros ir remonto darbai vyksta nuolat, kad būtų tinkamai užtikrintas keleivių saugumas ir traukinių eismas“, – teigė T. Valančius.

Anot „Lietuvos geležinkelių“ atstovo, traukinių vėlavimus šventiniu laikotarpiu gali nulemti stipriai padidėję keleivių srautai.

„Šiuo konkrečiu atveju, antrąją Kalėdų dieną, sulaukėme gerokai daugiau nei įprasta keleivių Kretingoje, Plungėje, Telšiuose. Dėl jų įlaipinimo ir išlaipinimo šiek tiek prailgėjo traukinio stovėjimo laikas tarpinėse stotelėse, dėlto traukinys vėlavo atvykti į galutinę maršruto stotelę“, – paaiškino T. Valančius.