„Lietuvos geležinkeliai“ skaičiuoja rezultatų šuolius
Veik­lą efek­ty­vi­nan­čių „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ re­zul­ta­tai to­liau ko­pia į vir­šų. Per pir­muo­sius 5 šių me­tų mė­ne­sius bend­ro­vės pa­ja­mos, pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, sie­kė 180 mln. eu­rų – be­veik 7 proc. dau­giau nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį per­nai. Au­go ir ke­lei­vių bei kro­vi­nių ve­ži­mo apim­tys.

„Lietuvos geležinkeliai“ keičiasi: įdiegti šiuolaikiški verslo sprendimai, efektyvesnis veiklos modelis, didesnis dėmesys klientų poreikiams atsispindi ir bendrovės rezultatuose –pasirašytos reikšmingos sutartys su stambiais klientais, keleiviai gali rinktis naujas kelionių kryptis, tad augimą fiksuojame visose bendrovės veiklos srityse“, – pranešime spaudai sako „Lietuvos geležinkelių“ generalinis direktorius Mantas Bartuška.

Per pirmus 5 šių metų mėnesius „Lietuvos geležinkelių“ maršrutus rinkosi beveik 4,6 proc. daugiau keleivių, nei pernai, o viso šiemet traukiniais keliavo jau 1,9 mln. keleivių.

Šiemet ženkliai išaugo ir pervežamų krovinių skaičius. Sausio-gegužės mėnesiais „Lietuvos geležinkeliai“ vežė 22,3 mln. tonų krovinių – net 11 proc. daugiau, nei tuo pat metu pernai.

Gegužės pabaigoje Lietuvos, Latvijos ir Estijos geležinkelių bendrovės pasirašė susitarimą, kuriuo Baltijos šalyse pradedami reguliarūs krovinių pervežimai intermodaliniu traukiniu. „Amber Train“ vardu pavadintas maršrutas užtikrins greitą, ekonomišką ir ekologišką krovinių pervežimą iš Vakarų Europos į Baltijos šalis. Bendradarbiavimas su Latvijos ir Estijos bendrovėmis atvers dar daugiau galimybių didinti gabenamų krovinių apimtis.