„Lietuvos energijos“ pajamos pernai buvo stabilios – beveik 1,1 mlrd. eurų
Vals­ty­bės val­do­ma ener­ge­ti­kos įmo­nių gru­pė „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ pra­ėju­siais me­tais už­dir­bo 91,546 mln. eu­rų kon­so­li­duo­to gry­no­jo pel­no – 22,7 proc. ma­žiau nei 2016 me­tais, kai jis bu­vo 118,438 mln. eu­rų.

Bendrovės konsoliduotos pajamos per metus sumenko 0,5 proc. iki 1,096 mlrd. eurų, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą 2017 metų rezultatus pranešė „Lietuvos energija“.

Pasak bendrovės, grupės koreguotas grynasis pelnas per metus augo beveik 9 proc. iki 128 mln. eurų.

„Lietuvos energijos“ rezultatai rodo, kad pirmasis įmonės transformacijos etapas buvo sėkmingas. Įgyvendinti pokyčiai užtikrino stabilų finansinį augimą ir solidžią grąžą akcininkui – Lietuvos valstybei. Veiklų išgryninimas, didesnis efektyvumas ir sėkmingai įgyvendinti plėtros projektai leido nuosekliai mažinti energijos kainas klientams, gerinti esamas ir siūlyti naujas paslaugas“, – pranešime spaudai teigia „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas.

Anot jo, esminiai naujojo etapo prioritetai bus orientacija į klientų poreikius, didesnis dėmesys inovacijoms, tolimesnis veiklų gryninimas ir plėtra.

„Lietuvos energijos“ koreguotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) pernai išaugo 1 proc. iki 236 mln. eurų.

Įmonės teigimu, jos investicjos pernai didėjo 5 proc. iki 253 mln. eurų, daugiausia jų buvo skirta elektros skirstomojo tinklo palaikymui (51 proc.) ir plėtrai (21 proc.).

Vien tik ketvirtąjį praėjusių metų ketvirtį, palyginti su 2016 metų spalio-gruodžio mėnesiais, „Lietuvos energijos“ grupės pajamos padidėjo 4,8 proc. iki 312,361 mln. eurų, grynasis pelnas sumažėjo 36,5 proc. iki 14,496 mln. eurų.

2017 metų pabaigoje dirbo 4,5 tūkst. darbuotojų (2016 metų pabaigoje – 4,9 tūkst.).

„Lietuvos energijos“ grupei priklauso „Energijos skirstymo operatorius“, „Lietuvos dujų tiekimas“, „Litgas“, „Lietuvos energijos gamyba“ bei kitos bendrovės.

100 proc. „Lietuvos energijos“ akcijų priklauso valstybei, jas patikėjimo teise valdo Finansų ministerija.