„Kauno energija“ turės grąžinti vartotojams 0,6 mln. eurų
Cen­tra­li­zuo­tai ši­lu­mą tie­kian­ti bend­ro­vė „Kau­no ener­gi­ja“ tu­rės iš sa­vo pel­no var­to­to­jams grą­žin­ti 653,5 tūkst. eu­rų, ket­vir­ta­die­nį nu­spren­dė Kai­nų ko­mi­si­ja.

„Kauno energijos“ neplaninį patikrinimą atlikusi komisija nustatė, kad bendrovė nuo 2016 metų rugpjūčio iki 2018 metų vasario neteisingai skaičiavo palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas.

„Bendrovė neteisingai skaičiavo gamtinių dujų transportavimo kainą (perdavimo, skirstymo ir saugumo dedamąją), dėl ko nepagrįstai padidėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, kurių pagrindu nustatoma visų nepriklausomų šilumos gamintojų aukcione centriniam šilumos tiekėjui parduodamos šilumos kaina“, – pranešė Kainų komisija.

Pasak komisijos, įstatyme yra įtvirtinta, kad visais atvejais aukcionuose superkama šiluma negali būti brangesnė negu tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, todėl dėl neteisingo skaičiavimo susidariusį skirtumą „Kauno energija“ turės grąžinti vartotojams iš pelno.

„Kauno energija“ antradienį pranešė, kad vienam namų ūkiui bus išmokėta apie 5 eurus.

„Lietuvos žinios“ ne kartą rašė apie nesutarimus tarp nepriklausomų šilumos ir „Kauno energija“. Praėjusių metų pradžioje gamintojai viešai žarstė kaltinimus, kad monopolininkas tiekėjas taiko didžiulį, sąnaudomis nepagrįstą, šilumos kainos antkainį bei nesąžiningai kraunasi pelną.

„Kauno energija“ šaipėsi iš tokių pareiškimų ir aiškino nesuprantanti pačios sąvokos „antkainis“, esą tokio dalyko šilumos kainos sandaroje apskritai nėra.

Šiemet nepriklausomi Kauno šilumos gamintojai vėl kalė prie sienos konkurentę ir centralizuotos šilumos tiekėją „Kauno energija“ nepagrįstai didinant šildymo kainas. Jų skaičiavimu, kauniečiai už šildymą sausį mkjėjo 20 proc. arba beveik 2 mln. eurų brangiau nei Vilniaus gyventojai.

Kaune didžioji dalis šilumos gaminama iš biokuro, o Vilniuje – iš dujų, kurios yra beveik tris kartus brangesnės. Nepaisant to, šiluma sostinės gyventojams pigesnė negu Kauno. Nepriklausomų šilumos gamintojų nuomone, vien tai rodo, jog centralizuotos šilumos tiekėjas Kaune nepagrįstai manipuliuoja šilumos kainomis. „Kauno energija“ visus priekaištus atmesdavo ir kaltino oponentus nekompetencija.

Ilgai atidėliojusi Kainų komisija šiemet pagaliau ryžosi atlikti neplaninį bendrovės patikrinimą ir iš dalies patvirtino nepriklausomų šilumos tiekėjų įtarimus dėl nesąžiningos Kauno centralizuotos šilumos tiekėjos kainodaros.