„Geotermos“ neprivatizuos
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį at­si­sa­kė ke­ti­ni­mų pri­va­ti­zuo­ti „Geo­ter­mą“ ir iš­brau­kė bend­ro­vę iš pri­va­ti­zuo­ja­mų įmo­nių są­ra­šo.

Daugiau kaip metus nebeveikiančios Klaipėdos šilumos gamybos įmonės „Geoterma“ turto nuomos kaina buvo per didelė, todėl ji nuomos konkurse nedalyvavo. Kaip sakė uostamiesčiui centralizuotai šilumą tiekiančios bendrovės „Klaipėdos energija“ vadovas Antanas Katinas, „Geoterma“ turėtų būti perduota Klaipėdos savivaldybei.

„Labai didelis nuomos mokestis. Išeina apie 300 tūkst. eurų per metus. Manyčiau, tas ūkis turėtų būti atiduotas Klaipėdos miesto savivaldybei už simbolinį mokestį. Įmonės katilinė yra 15–16 metų ir dvejus metus nedirbusi“, – tvirtino A. Katinas. Anot jo, Klaipėdos savivaldybė galėtų paskirstyti „Geotermos“ veiklą „Klaipėdos energijai“ ir Klaipėdos universitetui. Už energijos gamybą būtų atsakinga bendrovė, o už mokslinius tyrimus – universitetas.

Turto bankas balandžio pabaigoje buvo paskelbęs „Geotermos“ turto nuomos konkursą, tačiau nesulaukė jo sąlygas atitinkančių pasiūlymų. Tai buvo jau antras bandymas išnuomoti „Geotermą“. Pirmą kartą konkursas paskelbtas netinkamai.

„Artimiausiu metu planuojamas „Geotermos“ visuotinis akcininkų susirinkimas. Per jį bus svarstomos naujo konkurso organizavimo sąlygos“, – aiškino Turto banko atstovė Aldona Violeta Grinienė.

Vyriausybė trečiadienį atsisakė ketinimų privatizuoti „Geotermą“ – išbraukė bendrovę iš privatizuojamų įmonių sąrašo, o Turto banko turimą 76,56 proc. akcijų paketą patikėjimo teise perdavė valdyti Finansų ministerijai. Likusias „Geotermos“ akcijas (23,44 proc.) valdo valstybės energetikos grupei „Lietuvos energija“ priklausanti „Lietuvos energijos gamyba“.

1997 metais Klaipėdoje pradėta statyti pirmoji geoterminė jėgainė Baltijos regione, užtrukus derinimo darbams, ėmė veikti tik 2004-aisiais. Į 21,4 mln. eurų vertės projektą, be Lietuvos Vyriausybės, investavo ir Pasaulio aplinkosaugos fondas, Danijos aplinkosaugos agentūra, paskolą suteikė Pasaulio bankas.

„Geotermos“ veikla sustabdyta 2017 metų kovo 1 dieną dėl pasikeitusios dujų kainos.

BNS