„Euroapotheca“ leista įsigyti vaistinių tinklą Švedijoje
Ne­ri­jaus Nu­ma­vi­čiaus val­do­mos „Vil­niaus pre­ky­bos“ gru­pės bend­ro­vei „Eu­roa­pot­he­ca“, tu­rin­čiai vie­ną di­džiau­sių vais­ti­nių tink­lų Lie­tu­vo­je „Eu­ro­vais­ti­nė“, leis­ta pe­rim­ti be­veik 160 vais­ti­nių tink­lą Šve­di­jo­je.

Įmonė pranešė gavusi Švedijos konkurencijos tarybos leidimą iš Švedijos vyriausybės įsigyti 100 proc. bendrovės „Apoteksgruppen i Sverige Holding“ akcijų, teikiančiai franšizės paslaugas 189-oms „Apoteksgruppen“ tinklo vaistinėms. Šį sandorį planuojama užbaigti kitą savaitę.

Konkurencijos taryba taip pat leido „Euroapothecai“ iš privačių investuotojų įsigyti 156 minėto tinklo vaistines, šį sandorį planuojama užbaigti iki pirmojo ketvirčio pabaigos.

Švedijos vyriausybė anksčiau skelbė, kad už 100 proc. „Apoteksgruppen Holding“ akcijų ir už jos franšizės paslaugas bus sumokėta 1694 mln. Švedijos kronų (170,7 mln. eurų). Kiek bus sumokėta privatiems atskirų vaistinių savininkams, „Euroapotheca“ neatskleidžia.

Užbaigusi abu sandorius, „Euroapotheca“ taps ketvirtu didžiausiu vaistinių tinklu Švedijoje, valdančiu 159 vaistines ir teikiančiu franšizės paslaugas 30-čiai nepriklausomų vaistinių, kurios toliau naudosis „Apoteksgruppen“ franšize.

Šią savaitę „Euroapotheca“ pranešė už neskelbiamą sumą perkanti Suomijos kapitalo „Ulikooli Apteek“ vaistinių tinklą Estijoje bei šios šalies didmeninės prekybos įmonę „Medapta“.

„Euroapotheca“ valdo per 450 vaistinių tinklą Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje bei Ukrainoje. Grupė praėjusiais metais uždirbo 21,022 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno – 12 proc. daugiau nei 2015 metais, jos konsoliduota apyvarta padidėjo 4,8 proc. iki 353,144 mln. eurų.

100 proc. „Euroapotheca“ akcijų valdo N.Numavičiaus kontroliuojama „Vilniaus prekyba“.