„Danske Bank“ už įtariamą pinigų plovimą atsipirko įspėjimais
Da­ni­jos fi­nan­sų prie­žiū­ros tar­ny­ba nu­spren­dė ne­skir­ti rea­lios bau­dos fi­nan­sų gru­pei „Dans­ke Bank“ dėl tarp­tau­ti­nio skan­da­lo, su­si­ju­sio su įta­ria­mu pi­ni­gų plo­vi­mu per fi­lia­lą Es­ti­jo­je.

Danijos bankų reguliuotojas, gegužės 3-ąją priėmęs sprendimą dėl „Danske Bank“, įspėjo dėl jo veiklos trukumų, silpnos vidaus kontrolės, vangumo ar nenoro adekvačiai reaguoti į pranešimus dėl įtariamo pinigų plovimo.

Iš viso pateikti aštuoni įspėjimai dėl veiklos neatitikimų keliamiems reikalavimams bei tiek pat nurodymų dėl veiklos pažeidimų pašalinimo.

„Šią reguliuotojo kritiką vertiname labai rimtai. Pripažįstame, jog Estijos filialo problemą privalėjome vertinti greičiau ir rimčiau, reaguoti ryžtingiau“, – pareiškė antros pagal aktyvų vertę Šiaurės Europoje finansų grupės „Danske Bank“ valdybos pirmininkas Thomas Borgenas.

Kaip skelbta anksčiau, Didžiosios Britanijos leidinys „The Guardian“, remdamasis nutekėjusiais tyrimų duomenimis, pranešė, jog per „Danske Bank“ Estijos filialą plauti pinigai buvo susiję su Rusijos prezidento Vladimiro Putino giminaičiais ir Rusijos saugumo tarnybos FSB darbuotojais.

Tokią informaciją Danijos laikraščiui „Berlingske“ nutekinęs asmuo tvirtino, jog nors banko darbuotojams iš pradžių nesisekė nustatyti tikrųjų pinigų plovimo arefoje dalyvavusios „Lantana Trade LLP“ savininkų, kurie slėpėsi už Maršalų bei Seišelių salose registruotų ofšorų. Vėliau paaiškėjo, kad jų tarpe buvo Rusijos prezidento pusbrolis Igoris Putinas ir su FSB susiję asmenys.

Oficialų tyrimą „Danske Bank“ pradėjo tik 2017 metais, vadovauti Estijos filialo vidaus audito grupei pasamdęs Danijos žvalgybos tarnybos vadovą Jensą Madseną.