„Danske Bank“: pokyčiai klientams Lietuvoje kol kas nebus reikšmingi
„Dans­ke Bank“ gru­pė pa­skel­bė at­nau­jin­tą stra­te­gi­ją Bal­ti­jos ša­lims. Jo­je nu­ma­ty­ta, kad Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je „Dans­ke Bank“ fo­ku­suo­sis iš­skir­ti­nai į Šiau­rės ša­ly­se įsi­kū­ru­sių ir Bal­ti­jos ša­ly­se veik­lą vyk­dan­čių įmo­nių bei glo­ba­lių kor­po­ra­ci­jų ap­tar­na­vi­mą.

„Danske Bank“ grupė siekia stiprinti pozicijas Šiaurės šalių rinkose, taigi atitinkamai veiklos strategiją pritaikome ir Baltijos šalyse. Suvienodindami klientų aptarnavimo modelius užsienyje, galėsime labiau išnaudoti savo patirtį bei globalias paslaugas ir sprendimus“, – spaudai išplatintame pranešime teigė Frederikas Bjørnas, „Danske Bank“ grupės Tarptautinės verslo bankininkystės vykdantysis viceprezidentas.

Kaip teigiama banko pranešime, kol kas esamiems vietiniams klientams pokyčiai nebus reikšmingi Pasitraukimas iš vietinio verslo ir privačios bankininkystės segmentų vyks palaipsniui. Visų pirma tai reiškia, kad bankas neteiks paslaugų naujiems klientams.

Kaip buvo pranešta anksčiau, trijose Baltijos šalyse filialus turinti antra pagal turtą Šiaurės Europoje finansų grupė „Danske Bank“ traukiasi iš šio regiono – jau anksčiau mažmeninės bankininkystės atsisakiusi grupė dabar atsisako ir privačios bankininkystės bei vietos verslui teikiamų paslaugų.

Atnaujintoje banko strategijoje numatyta, kad Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje „Danske Bank“ orientuosis tik į Šiaurės ir Baltijos šalyse veikiančių įmonių bei globalių korporacijų aptarnavimą.