„AgroBalt“ parodoje lankysis gausi Kinijos delegacija
Par­oda „Ag­ro­Balt“, kas dve­jus me­tus pri­trau­kian­ti tūks­tan­čius sve­čių ir su­lau­kian­ti daug vi­sos Eu­ro­pos po­li­ti­kos bei vers­lo at­sto­vų dė­me­sio, šie­met bus iš­skir­ti­nė tuo, kad jos me­tu vyks du svar­būs tarp­tau­ti­niai po­li­ti­niai fo­ru­mai. Ypač gau­si ža­da bū­ti Ki­ni­jos vers­li­nin­kų de­le­ga­ci­ja.

Didžiausia Baltijos regione tarptautinė žemės ūkio ir maisto pramonės paroda „AgroBalt 2018“, vyksianti Vilniuje gegužės 24–26 dienomis, sulauks Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (The Food and Agriculture Organization, FAO) generalinio direktoriaus José Graziano da Silvos. Lietuvoje FAO vadovas lankysis pirmą kartą per visą mūsų šalies narystės FAO laikotarpį nuo 1991 metų.

Parodos metu vyks politinis forumas dėl maisto švaistymo ir maisto atliekų bei 13-asis Kinijos ir 16-os Vidurio bei Rytų Europos šalių žemės ūkio ir prekybos bei ekonominio bendradarbiavimo forumas. Žemės ūkio ministerija jį rengia kartu su Europos Komisija.

Tradiciškai parodą aplanko gausus būrys delegacijų iš užsienio. Ypač gausi žada būti Kinijos verslininkų delegacija – kinai siekia susipažinti su Lietuvos maisto pramonės galimybėmis bei stiprinti abiejų šalių prekybos ir investicijų politikos ryšius. Žemės ūkio ministerija, atsižvelgdama į tokį Kinijos delegacijos suinteresuotumą, surengs ir verslo forumą, kad Lietuvos gamintojai galėtų tiesiogiai pabendrauti su kolegomis kinais.

Pagrindinės parodos, vyksiančios jau 22-ąjį kartą, temos išlieka, tai – kokybiškas ir saugus maistas, žemės ūkio ir maisto pramonės įranga ir technologijos, žemės ūkio verslo galimybės, veislinė gyvulininkystė, pažintinis turizmas, žemės ūkio technika, mokslo ir mokymo pasiekimai žemės ir maisto ūkio srityje.

Visi parodos dalyviai turės galimybę dalyvauti geriausio parodos eksponato „AgroBalt 2018“ konkurse, o gauti apdovanojimai suteiks galimybę ženklinti apdovanotus gaminius „AgroBalt“ ženklu.

Parodoje ketinama įrengti 1500 kv. m Lietuvos veislinės gyvulininkystės ekspoziciją, kur numatyta parodos lankytojams pristatyti veislininkystės laimėjimus, veislinius gyvulius, organizuoti įspūdingus žirgų pasirodymus. Veislinių gyvulių eksponavimas ir jų parodomoji programa – tai galimybė užmegzti naujus kontaktus ir plėsti eksporto rinkas patiems parodos dalyviams. Siekiama pakeisti požiūrį į gyvulių augintojus, o jaunajai mieste augančiai kartai suteikti progą pamatyti mūsų šalyje auginamus gyvulius, sužinoti apie gaminamus produktus.

Lankytojai parodos salėse galės susipažinti su naujausiais ekologiškais, tautinio paveldo ir kitokiais išskirtiniais produktais ir jų paragauti. Bus galimybė įsigyti pačių įvairiausių sodinukų, sėklų, bičių produktų ir pan. Numatoma pristatyti tradicinius amatus, šalies kulinarinį paveldą, kaimo turizmo privalumus. Bus organizuojami ūkininkų turgeliai, visuomeninio maitinimo įstaigos suteiks galimybę pasmaguriauti įvairiais patiekalais, nuolat vyks įvairūs renginiai, loterijos ir atrakcijos vaikams.

„Lietuvos žinių“ inf.