Verslios moterys griauna stereotipus
Šiuo­lai­ki­nė­je ži­niask­lai­do­je stip­ri bei vers­li mo­te­ris daž­nai vaiz­duo­ja­ma kaip kraš­tu­ti­nu­mų žmo­gus, o jos nuo­pel­nų iš­ta­kų ieš­ko­ma tur­tin­go vy­ro pa­šo­nė­je. Kaip bend­rau­jant su ži­niask­lai­da ne­pa­pul­ti į ste­reo­ti­pų pink­les ir su­ge­bė­ti ko­mu­ni­kuo­ti tei­gia­mą vers­lios mo­ters įvaiz­dį dis­ku­tuo­ta „Lie­tu­vos ži­nių“ su­reng­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Kaip bend­rau­ti su ži­niask­lai­da ir vers­lo žmo­nė­mis?“.

Renginio metu įžvalgomis dalinosi dienraščio vyr. redaktorius Ramūnas Terleckas, žurnalistas, etiketo žinovas Giedrius Drukteinis ir „Lemiamo šuolio“ iniciatorius, „Blockchain Centre Vilnius“ valdybos pirmininkas Paulius Kunčinas.

Tai, kad moterys versle nebėra naujas reiškinys liudija įkurta „Verslių moterų asociacija“ (VMA) per dvejus metus suvienijusi net 132 nares. Asociacijos steigėja, viena pirmųjų valdybos narių ir vykdančioji direktorė Rima Ingstad atskleidžia, kad pavyko suburti skirtingų verslų savininkes, direktores bei didelių įmonių padalinių vadoves, kurios bendrauja, organizuoja susitikimus, kviečia aktualius verslo pranešėjus, taip plečia savo žinias ir naudingų kontaktų sąrašą.

„Mūsų asociacijoje moterys tapo verslo partnerėmis, draugėmis. Jos kartu keliauja, padeda vystyti bei plėsti kitų narių verslus, kartais net įkuria bendrus. Mes remiame, startuolius, mezgame tarptautinius ryšius ir tiesiog dirbame savo narių naudai,“ – džiaugėsi Rima Ingstad.

Surengtoje paskaitoje vyriausio šalies dienraščio redaktorius R. Terleckas moterims atvėrė žiniasklaidos darbo užkulisius bei dėstė patarimus, kaip efektyviai komunikuoti siekiant sukurti geriausią ne tik verslo, bet ir asmeninį įvaizdį bendraujant su žurnalistais.

Daugelio šalių verslo organizavimo tradicijas stebėjęs Paulius Kunčinas papasakojo apie nerašytas moterų dalyvavimo taisykles, kurios egzistuoja skirtingose šalyse ar net kontinentuose. Tokios įžvalgos – labai vertingos svarstant apie verslo plėtrą į užsienį, mat „žaidimo taisyklės“, kurių turi laikytis sėkminga verslininkė, gerokai skiriasi ir iš dalies priklauso nuo kultūrinio mentaliteto niuansų.

Etiketo žinovas G. Drukteinis leido sau pastebėti, kad moterys neturėtų visada būti valdingomis bei stipriomis ir leisti vyrams kartais atsipalaiduoti. Tam suskubo paprieštarauti nemažai susirinkusių verslininkių, mat siekis nugalėti vyrus – nėra VMA narių tikslas.

Asociacijos steigėja komentuodama LŽ pabrėžė: „Esame verslo moterų asociacija, tačiau nesame feministės. Galvojame, kad viskas priklauso nuo mūsų pačių ir stengiamės dirbti gerai, pagal tarptautinio verslo standartus, laikytis verslo etikos.“

„Vyriško verslo“ pasaulyje besisukanti VMA valdybos narė Ana Zlotkovska teigė: „Tikrai esu sulauksi ir komplimentų, kad moteris išdrįsta ateiti į tokią sferą ir gali dirbti pramoninės įrangos industrijoje, bet esu sulaukusi ir klausimų, ką ji čia veikia. Tai tikrai labai priklauso nuo šalies, nes dirbu ne tik Lietuvoje, bet ir Lavijoje, Estijoje, Rusijoje ir Ukrainoje, Baltarusijoje.“

A.Zlotkova atvira – net ir susidurdama su prieštaringais vertinimais, savo darbą ji myli ir džiaugiasi galėdama tobulėti bei kasdien pasiekti naujas aukštumas. Įveikti iššūkius, anot jos, tapo gerokai lengviau jaučiant kitų VMA narių paramą: „Mes tikrai palaikome viena kitą, nes mes vis dar esame vyriško verslo, dominuojančio verslo sferose. Palaikymas tai yra vienas iš svarbių aspektų, skatinančių burtis bei dalyvauti VMA veikloje. Turime labai gražių ir užkrečiančių pavyzdžių, tai mums teikia drąsos eiti toliau.“

Renginio metu kalbintos moterys vienbalsiai sutiko – bendravimo su žiniasklaida įgūdžių lavinimo patarimai išties pravers ateityje. Be to, vėliau renginio svečiai turėjo progą išbandyti išmaniuosius aparatus „Huber 360“ aparatus „Hypoxi“ studijoje.

„Judėdamas ir investuodamas į save bet kokio amžiaus žmogus gali gyventi visavertį gyvenimą ir būti naudingas visuomenei, – pabrėžė „Hypoxi“ studijos įkūrėja verslininkė Lidija Lubienė. – Viskas priklauso nuo žmogaus, kaip jis save paruošia. Ne veltui sakoma, kad judėjimas yra gyvenimas. Jei judėsi, ilgai gyvensi, būsi sveikas ir visiems reikalingas.“

Jau kelis mėnesius „Hypoxi“ studijoje Vilniuje galima treniruotis išmaniuoju LPG aparatu „Huber 360“. Jis ypač veiksmingas ne tik išsaugant ir stiprinant fizines funkcijas, bet ir gerinant pažintinius gebėjimus, koordinaciją, reakciją. Inovatyvus „Huber 360“ aparatas – pirmasis Lietuvoje ir trečias Baltijos šalyse. Unikalus įrenginys, skirtas reabilitacijai, organizmui stiprinti ir taisyklingai laikysenai atkurti, tiksliai ir objektyviai įvertina žmogaus būklę ir sudaro galimybes pačiam save tobulinti.