Seimo pirmininkas švenčia jubiliejų
Par­la­men­to pir­mi­nin­kui Vik­to­rui Pra­nckie­čiui šian­dien su­ka­ko 60 me­tų. Nuo ry­to Sei­mo rū­muo­se jį svei­ki­na ko­le­gos par­la­men­ta­rai, Vy­riau­sy­bės na­riai, įvai­rių vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

Seimo vadovo kabinetas skęsta gėlėse. Pasak V. Pranckiečio atstovės spaudai Karolinos Frolovienės, pirmieji savo dovaną vadovui įteikė jo sekretoriato darbuotojai. Visas kolektyvas ankstų rytą plaukiojo laivu Neries upe. Vėliau sveikintojai plūdo vienas paskui kitą. Valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žalių sąjungos (LVŽS), pasiūliusios V. Pranckietį į parlamento pirmininkus, atstovai įteikė jam kepalą juodos duonos, rūpintojėlio skulptūrėlę bei puokštę gėlių.

„Daugiausia dovanojamos rožės“, – LŽ portalui sakė K. Frolovienė. Prieš pietus kartu su sūnumi pasveikinti V. Pranckietį atvyko atostogaujantis premjeras Saulius Skvernelis. Pasak atstovės spaudai, Seimo pirmininkas taip pat gavo nemažai įvairių knygų, albumų, suvenyrų. „Ne viską pirmininkas dar spėjo išvynioti“, – sakė K. Frolovienė. Pasak jos, svečius V. Pranckietis vaišina kava, saldumynais, užkandžiais. Seimo valdyba, kurios posėdis numatyta po pietų, taip pat ketina pasveikinti parlamento vadovą.

Savaitgalį V. Pranckietis gražią sukaktį paminės su artimaisiais.