Pirmasis sportinis automobilis – beveik be incidentų
1985 me­tais Lie­tu­vos vals­ty­bi­nio dai­lės ins­ti­tu­to (da­bar – Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos) ab­sol­ven­tas Vy­gan­das Ulic­kas kū­rė pir­mo­jo lie­tu­viš­ko spor­ti­nio au­to­mo­bi­lio EVA di­zai­ną. EVA mo­de­lis pa­va­din­tas pa­gal Eks­pe­ri­men­ti­nės Vil­niaus au­to­mo­bi­lių ga­myk­los (Ex­pe­ri­men­tal Vil­nius Au­top­lant) pa­va­di­ni­mą. Am­bi­cin­go pro­jek­to au­to­riai – gar­sus lenk­ty­ni­nin­kas Sta­sys Brun­dza ir kons­tra­vi­mo dar­bams va­do­va­vęs V. Ulic­kas.

Vilniuje iš Toljačio atgabenti serijiniai žiguliai virsdavo sportiniais bolidais. Iš nedidelės „Lada Samara“ telikdavo kelios originalios kėbulo detalės. V. Ulickui talkino nemaža komanda, patarimų davė ir lakūnas Jurgis Kairys. Visi specialistai žavėjosi automobilių sportu ir siekė sukurti greitą, lengvai valdomą automobilį su aerodinaminiu kėbulu.

Iš pradžių planuota pagaminti 200 jo vienetų. Tiek turint būtų buvę galima patekti į pasaulinio lygio trasas. Visgi pagaminti pavyko du bandomuosius modelius. Bolidas neišvydo pasaulio ralio čempionato trasų, nes 1986 metais Tarptautinė automobilių sporto federacija atšaukė ralio B grupę.

„Visi vairuotojai drąsūs aikštelėje. Bet kai vienoje pusėje – uola, kitoje – bedugnė, pasitikėjimas savimi greit išgaruoja.“

Tais pačiais metais EVA startavo „1000 ežerų ralyje“ Suomijoje ir Akropolio ralyje Graikijoje. Dabar automobilį galima pamatyti Nacionalinėje dailės galerijoje, kur veikia Lietuvos dizaino (1918–2018) paroda „Daiktų istorijos“. Ją aplankė ir kaunietis V. Ulickas.

Don Kichotas ant motociklo

1981 metais diplominiam darbui V. Ulickas sukūrė kelioninį „Minsk“ motociklą. Jis prisiminė: buvo jaunas, aršus ir vis bandydavo prikišti nagus prie kokios nors transporto priemonės. „Bėgdamas nuo tarybinės armijos įsidarbinau kaimo mokytoju. Bet dizaino nepalikau – mane surado „minskiečiai“ ir pasiūlė gaminti serijinį motociklą. Tebedirbdamas mokytoju jį suprojektavau. Tačiau įdiegti motociklą į gamybą pasirodė esą kur kas sudėtingiau. Pabuvau Don Kichotu, pakovojau su vėjo malūnais ir supratau: nieko neišeis“, – pasakojo dizaineris.

Nors motociklas netapo masiškai gaminamu produktu, „Minsk“ gamyklos darbuotojai V. Ulickui aprodė slėptuvę nuo bombų, kur jie laikė japoniškus motociklų pavyzdžius. „Juos slėpė nuo darbininkų – dar ims asilai ir sugadins, – juokėsi Vygandas. – Pamačius tuos motociklus man seilė nutįso. Anuomet mus pasiekdavo nedaug informacijos. Peržengti sienas, sukurti ką nors masinei gamybai buvo sunku, reikėjo daug lėšų. Dabar žaviuosi vaikinais, kurie sukūrė paspirtuką, jis masiškai gaminamas ir pardavinėjamas.“

Vygando motociklo maketas buvo parodytas Visasąjunginėje liaudies ūkio pasiekimų parodoje Maskvoje. Paskui jį nukopijavo kitas dizaineris. „Turiu atiduoti duoklę savo alma mater. Svarbiausia, ko mus ten išmokė, – kad kopijavimas – tabu. Niekam nekildavo minčių kopijuoti ankstesnių kursų studentų darbų. Visi gyvenome galvodami apie ateitį ir tuo skyrėmės nuo kitų mokymo įstaigų“, – tikino pašnekovas.

Trasoje – bebaimiai lietuviai

Ieškodamas kitos darbovietės mokytojas, diplomuotas dizaineris, tesugalvojo dvi vietas, kur jam būtų įdomu dirbti. Viena jų – Prienų eksperimentinė sportinės aviacijos gamykla, gaminusi sklandytuvus. Kita – S. Brundzos įkurtas ir vadovaujamas Vilniaus eksperimentinis sportinių automobilių ruošimo baras, veikęs nuo 1978 metų.

„S. Brundza įėjo į pasaulio ralio istoriją. Graikijoje jį iki šiol žino. Jei jis ten kada pasirodytų, atsirastų žilų senolių, pripuolančių prašyti autografo, – įsitikinęs V. Ulickas. – Mūsų krašto sportininkų važiavimo stilius skyrėsi nuo kitų profesionalų. Privažiavę posūkį šie pristabdydavo, pasukdavo ir vėl mindavo akceleratorių. Mums, kad automobilis neprarastų greičio, tekdavo rizikuoti. Visi vairuotojai drąsūs aikštelėje. Bet kai vienoje pusėje – uola, kitoje – bedugnė, pasitikėjimas savimi greit išgaruoja. Mūsų sportininkai nebijojo rizikuoti ir taip pelnydavo žiūrovų simpatijas.“

Taigi V. Ulickas atėjo pas S. Brundzą prašytis priimamas į darbą. Šis jį išklausė. Matyt, jaunuolio balse išgirdo susižavėjimo ir entuziazmo gaidą. Po kelių dienų S. Brundza paskambino ir pasiūlė: „Ateik, pabandysim. Turiu idėją.“ Taip Vygandas gavo užduotį kurti pirmojo lietuviško bolido dizainą.

1986 metais EVA startavo „1000 ežerų ralyje“ Suomijoje ir Akropolio ralyje Graikijoje.

Iš plastilino ir perlų

Kadangi ralio B grupės populiarumas smarkiai augo, mechanikos inžinieriai nuolat tobulino automobilių variklius, transmisiją, pavaras ar amortizatorius. Lietuviai susidomėjo aerodinamikos sritimi. „Iš ralių man parveždavo tai gabalą nulūžusio sparno, tai apsaugos detalę. Žiūrėdavau, kaip jos pagamintos, domėjausi vakarietiškomis technologijomis. Neturėjome daug ko: pinigų, projektavimo technologijų, simuliacijos (dabar gamintojai automobilius išbando kompiuteriu). Tačiau entuziazmo netrūko – užsidegimas buvo begalinis“, – kalbėjo V. Ulickas.

Jam teko eksperimentuoti ir konsultuotis su įvairių sričių specialistais. Suprojektavęs dvi šonines nišas automobilio priekyje dizaineris tikėjosi pasiekti stabilizuojantį efektą šiam slystant. Pasitarė su J. Kairiu, lakūnas gero nežadėjo: „Efektas bus priešingas.“ Vėliau paaiškėjo, kad klydo.

V. Ulickas nupiešė daugybę automobilio eskizų ir brėžinių. Jo maketui gaminti užsakė pusę tonos plastilino. Jį virę Jašiūnų plastilino fabriko darbuotojai stebėjosi: „Kam gali būti reikalingas toks kiekis plastilino?“ „Bandėme sutaupyti laiko ir, be abejo, pinigų. Kai nuo plastilino nuėmėme formą, jos beveik nereikėjo papildomai apdirbti. Nors kai kurios detalės buvo nelygios, banguotos, sportui tiko“, – tęsė Vygandas.

Baigęs studijas Vygandas Ulickas tapo pirmojo lietuviško sportinio automobilio EVA dizaino kūrėju.Romo Jurgaičio nuotraukos

Paskui automobilis buvo nudažytas. Šįkart rezultatą pamatę projekto autoriai suabejojo: „Raliui – gerai, bet parodai Belgijoje – nelabai.“ Belgijoje EVA dar kartą nudažyta perlo spalvos dažais. „Dabar niekam nedaro įspūdžio, o tada tai buvo naujovė. Šis automobilis, kuris stovi galerijoje, kaip tik skirtas parodoms“, – pridūrė V. Ulickas.

Baisus fiasko

Automobilį – didžiausią „Daiktų istorijos“ eksponatą – paskolino S. Brundza iš savo asmeninės kolekcijos. Žinoma, lenktynininkas buvo vienas pirmųjų jo vairuotojų. Vieno važiavimo metu į šturmano vietą sėdo V. Ulickas. Tada jis pirmąkart išgirdo, kaip S. Brundza nusikeikė. Iš anksto buvo sutarta, kokia trajektorija vairuotojas važiuos. Pasiekęs posūkį jis pamatė ant kelio stovinčią publiką ir, laimei, spėjo sėkmingai išsukti.

Paskui sportinis automobilis pristatytas šalies vadovams. Greta S. Brundzos atsisėdo Algirdas Mykolas Brazauskas, ekipažas pajudėjo Antakalnio link. Paaiškėjo, kad per neapsižiūrėjimą kažkas pamiršo gerai prisegti užpakalinę automobilio dalį. Per lenktynes, kai reikia greitai atlikti techninę apžiūrą, automobilis atrakinamas, atidaromas, paskui vėl uždaromas ir prisegamos priekinė ir užpakalinė dalys.

„Norėdamas padaryti įspūdį S. Brundza mynė kaip reikiant. Staiga – baisus fiasko – automobilio užpakalinė dalis nuskrido ir liko pakelėje. S. Brundza ją prisegė, ramiai parvažiavo ir davė visiems velnių, man – pirmam“, – prisiminė Vygandas, vėliau nesėkmingai ieškojęs tų pačių belgiškų dažų nubrozdinimams paslėpti.

„Neturėjome daug ko: pinigų, projektavimo technologijų, tačiau entuziazmo netrūko“, - prisiminė Vygandas Ulickas.

Projektas – sūnūs

B grupėje, į kurią turėjo patekti ir lietuvių EVA, gamintojams buvo leidžiama tiekti modifikuotus sportinius automobilius iš nedidelių serijų. Tačiau po virtinės nelaimingų atsitikimų Korsikos ir Portugalijos raliuose 1985 ir 1986 metais Tarptautinė automobilių sporto federacija ralio B grupę atšaukė.

Eksponatą parodai paskolino Stasys Brundza iš savo asmeninės kolekcijos. Šis automobilis kaip tik skirtas rodyti parodose.

„Yra skeptikų, manančių, kad nepasiekėme tikslo, nes automobilis neišvažiavo į pasaulines ralio trasas. Tačiau žinau ir kitą istorijos dalį. EVA nebuvo vieno objekto projektas. S. Brundza siekė sukurti rimtą automobilių barą, kuris galėtų konkuruoti užsienyje. Vėliau Lietuvoje atsirado „Volkswagen“ automobilių atstovybė“, – projekto naudą dėstė V. Ulickas.

Vygando Ulicko diplominis projektas – kelioninis motociklas (1981 metai).Asmeninio albumo nuotrauka

Koks buvo kitas Vygando projektas, kai ir motociklas, ir automobilis jau buvo sukurtas? „Pabėgau į Kauną. Teisybę sakant, nebedirbu dizaineriu, nors dar niežti nagus ką nors toje srityje nuveikti. Vyresnėlis sūnus tapo architektu, tam tikra prasme pasekė mano pėdomis. Antrasis sūnus dirba vizualinės komunikacijos srityje, jam nesvetimos šiuolaikinės technologijos, gyvena Londone. Taigi jie buvo mano kitas projektas“, – juokavo Vygandas.